2018. március 9., péntek

A legfőbb parancsolat


„Melyik az első minden parancsolat között?”
A zsidók sokat vitatkoztak azon, hogy a mózesi törvény több mint 600 rendelkezése közül melyik a legfontosabb. Olyanok is voltak, akik úgy vélték, hogy mindegyik törvény egyformán fontos, és nem szabad semelyiknek sem nagyobb jelentőséget tulajdonítani a többinél. Vajon mit felelt Jézus?
A válaszában nem egy, hanem két parancsolatról beszélt. Először ezt mondta: „szeresd a te Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel, egész elméddel és egész erőddel”. A „szív”, „elme”, „lélek” és „erő” szó jelentését nem lehet élesen elkülöníteni egymástól. * A lényeg az, hogy a Jehova iránti szeretetnek az egész embert át kell hatnia, minden képességével és adottságával együtt.
Jézus ezután ezt mondta: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” Az Isten és a felebarát iránti szeretet szorosan összefügg egymással. Az utóbbi az előbbiből fakad. Ha úgy szeretjük a felebarátainkat, mint önmagunkat, akkor úgy fogunk bánni velük, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak.
Mindazt, amit Isten elvár tőlünk, egyetlen szóban összefoglalhatjuk: szeretet. Isten maga szeretet.