2018. március 10., szombat

Nagyböjt 4. vasárnap. 2018


Nagyböjt 4. vasárnapja. 2018

Bevezetés
A mai evangéliumi szakaszban szereplő Nikodémusz rokonszenves számomra. Magasan képzett, nagytekintélyű vezető. Gondolkodó ember lévén, bátorságot vesz magának, de óvatos, védi biztonságát, és éjnek idején keresi fel, megcsodált kortársát, Jézus Krisztust.
Jól szemlélteti viselkedése a kommunista diktatúra idejében élt, s ma is élő hívő értelmiség óvatos magatartását, akik így kényszerültek gondolkodni és cselekedni, mint ő. Távolabbi templomba járok, csak meg ne tudják, hogy templombajáró vagyok. Megkereszteltetem gyermekemet, de titokban, és így tovább.
Hála Istennek, elmúltak ezek az idők de mi még mindig óvatosak vagyunk, vagy ma már bátrabbak? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk, Jézus Krisztus! Bocsásd meg, hogy oly gyakran vagyunk félénkek hitünk megvallásában. Uram irgalmazz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig bátran valljuk meg hitünket. Krisztus kegyelmezz!
Urunk, Jézus Krisztus! Add, hogy mindig bizalommal tekintsünk föl a keresztre. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Mindannyiunk előtt ismert a választott nép történetéből az az esemény, amelyikre a mai evangéliumi szakaszban történik utalás. Az Úristen meg akarta menteni az ószövetségi népet, amely hazájától távol, idegen földön, Egyiptomban kovácsolódott egy néppé.
Az egyiptomiak egy idő után szorongatni kezdték őket. Elnyomták és kínozták. A nép erre Istenhez fordult segítségért és Ő meghallgatta kérését. Kiválasztotta Mózest megbízta, hogy vezesse ki népét Egyiptomból. Sok nehézség után végre mindannyian elindultak a Vörös-tenger mellékén a Sínai félsziget felé. A pusztai vándorlás megviselte a népet, Visszakívánkozott az egyiptomi húsos fazekak mellé, a korábbi rabszolgaságba.
A pusztai vándorlás idején hamar elfelejtette Isten nagy tetteit és azt, hogy tőle kapta a szabadságát. Zúgolódni kezdett szabadító Istene ellen Erre Isten kígyómarások által fenyítette meg. népét. A fájdalom, a csapás, mint ahogyan ez már szokott lenni, ismét Istenhez terítette Izrael fiait. A csapások eszükbe juttatták, hogy Isten a kemény pusztai vándorlással javukat akarja. Mózeshez fordultak és kérték, hogy járjon közbe értük Istennél. Isten erre meghallgatta a bűnbánók és a hozzátérők kérését.
Mózes Isten parancsára rézkígyót állíttatott fel a pusztában, hogy mindazok, akik Istenbe vetett hittel rátekintenek, megszabaduljanak és életben maradjanak.
Ez a kép szolgált háttérként Nikodémusz és Jézus éjszakai beszélgetésénél, amelyről a mai evangéliumban hallottunk. Nikodémusz tudni akarta Jézustól az igazságot. Jézus megértette Nikodémusszal Isten igazságait, a megváltás titkát.
Miben áll ez a titok?
Az evangéliumi hasonlat szavaival abban, hogy a bűn marás.
Az emberiség kezdettől fogva bűn marása alatt szenvedett. Ez keseríti meg életünket. A gonosz, - kígyóhoz hasonlóan - belemar életünkbe, megmérgezi és megkeseríti azt. Igaz mi nem sivatagban élünk, mint a Mózes vezette nép, hanem termékeny tájakon, kényelmet nyújtó városokban. De nem hiányoznak - átvitt értelemben - a sivatagok sem. Éhező milliók, Európát végveszéllyel fenyegető bevándorlók okozta káoszok teszik sivatagihoz hasonlóvá az életet.
Vajon ki. vagy mi segíthet rajtunk? Jó újra és újra megfontolni és tudatosítanunk önmagunkban azt, amit Nikodémusz tudhatott meg Jézustól, hogy csak általa, az Úr által lehetséges megszabadulni a bűn okozta. káosztól.
Isten egykor a Golgotán felállíttatta a keresztet, amelyet a pusztai rézkígyó már előre jelzett. Aki Jézus keresztjére feltekint és hisz a kereszten függő Megváltó erejében, megszabadul a gonosz marásaitól és életben marad.
Az ember a bűntől, a bűn mardosásától való szabadulást a kereszten függő Krisztusra nézéstől várhatja. A kereszt az isteni irgalom rézkígyója.
Csak Isten végtelen irgalma és szeretete akadályozott meg bennünket abban, hogy már réges-régen nem pusztítottuk el az egész teremtett világot.
Gondoljuk csak meg, hogy az emberiség a szabad akarattal kitervelt és véghezvitt annyi bűn, kapzsiság, erkölcstelenség, kegyetlenség, gyűlölködés, elnyomás és jogtalanság ellenére is minden alkalommal újra magához tért, megtért és Isten felé fordult.
És még mindig olyan embereket tudott életre hívni, akik Istenhez tudták téríteni azembereket. Szeretném hinni, hogy ezek az Isten által új életre hívó emberek a templomba járó jó testvérek. Ki másnak a műve az ilyen emberek létre hozása, mint az emberszerető irgalmas Istene? Aki Egyszülött fiát adta e világért, hogy aki benne hisz el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
A bűnbánó lélekkel Keresztfára néző, Kereszten-függőben való élő hit biztosítja, hogy nem fogunk elveszni, hanem élni fogunk és pedig örökké.
Ma sokan mondják: Nekem nincs szükségem bűnbánó lélekkel a Kereszten-függőre nézni. Sokszor halljuk: nincs bűnöm. Mit gyónjak? Ugyanakkor elég csak egy pillantás a médiumokra és azonnal észrevesszük, hogy tombol a gonoszság és garázdálkodik. Nem igaz, hogy ártatlanok vagyunk, mert ennek a bennünket körülvevő bűnnek nem-csak szenvedő alanyai vagyunk, hanem olykor-olykor okozói is.
Nagyböjt az önvizsgálat ideje. Alkalom a megtérésre, arra, hogy feltekintsünk a keresztre és megszabaduljunk a bűn mardosásaitól és örök életünk legyen. Amen.