2018. március 23., péntek

Sok jót tettem


Mivel Jézus az Atyával való egységét említette, meg akarták kövezni. Nem tudták elfogadni azt, hogy a názáreti ácsnak a fia egyben Isten Fia legyen. A zsoltáros isteneknek nevezi az embereket. Ezzel az érveléssel Jézus arra hívja fel a hallgatóság figyelmét, hogy minden ember lehet a Magasságbelinek a fia. Az ő viszonya az Atyával azonban egyedi.
Amikor kora hajnalban a föltámadása után találkozott Mária Magdolnával, akkor az Atyáról a következőket mondta: „Fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, Istenemhez és a ti Istenetekhez” (Jn 20, 17 d) Kifejezetten különbséget tesz az ő fiúsága és a tanítványok fiúsága között. Jézus istenfiúságának a titka a húsvéti események után mutatkozik meg. Ő az Isten megdicsőül egy fia, akinek a nevére mindenek meghajolnak.
Jézus magát fiúnak nevezte. Meg kell különböztetni az Isten Fia és a Fiú megnevezéseket. Jézus kifejezetten nem nevezte magát Isten Fiának. A legrégebbi szóhasználatot a Róm-ben követhetjük nyomon, ahol Szent Pál az egyház megfogalmazását használta fel. Jézus megkeresztelésekor a mennyei szózatban az izajási „szolgára” hivatkozik. Szent Pál fejti ki az egyház helyes fölfogását az Isten Fiáról: Jézus személy szerinti praeexistenciájára (földre jötte előtti létezése) hívja fel figyelmünket, és isteni lényegére, aki szeretett és kiengesztelt minket Istennel.
Az ő fiúságának köszönhetjük mi is gyermekké fogadásunkat. Isten fiai lehetünk, ha Jézust életünk urának fogadjuk el. Ennek a fényében Jézust nem lehet káromkodással vádolni. Amit önmagáról mondott megegyezik a valósággal. Emellett tanúskodnak Jézus tettei, de csak annyiban jelentenek bizonyítékot, amennyiben elvezetik az embert az igazság felismerésére, hogy Ő és az Atya egyek.
Isten minket is gyermekeivé akar fogadni. Nem szolgaságra hív meg minket, hanem fogadott fiúságra. Az Ő Fiának a példáját követve lehetünk jó fiúk. Ugyanakkor mindig annak a tudatában kell éljünk, hogy Isten előzetes segítsége nélkül szinte lehetetlen erre az isteni szeretetre méltó választ adni. Isten az, aki mindannyiunkat megszólít, és befogad az Ő szeretet-családjába.