2019. szeptember 18., szerda

Copertinói Szent József


József Copertinóban született 603. június 17-én. Az iskolában alig ért el eredményt. Sokkal jobban vonzotta a templom és az istentisztelet; egyre jobban megnyilvánult egy sajátsága és adottsága, amely egész életét meghatározta: gyakran – mintha nem is volna jelen – teljesen magába merült és érzéketlenné vált minden iránt, ami körülötte játszódott le. Ez aztán csakhamar valódi extázissá fokozódott.
Hozzájárult mindezekhez, hogy nyolcadik és tizennegyedik életéve között betegségek választották el a külvilágtól és pajtásaitól. Amikor József végül meggyógyult, arra gondolt, hogy kolostorba lép; tizenhét évesen fel is vették a kapucinusok laikus testvérnek. Gyenge egészsége és a kolostori munkákban való használhatatlansága miatt azonban nyolc hónap múlva elbocsátották. A minoritákhoz került, ahol 1628-ban pappá szentelték. Copertino közelében a Santa Maria de Grottella kolostorba osztották be. A legenda szerint több csoda, lebegés, történt vele.
Csodái miatt az inkvizíció is vizsgálatot indított ellene, de nem sikerült semmiféle csalást rábizonyítani. Az inkvizíció vizsgálatai megtörték, ezért 1639-ben visszavonult a papi hivatás gyakorlásától és kolostorba vonult.
József életének középpontjában az istenszeretet állt. Mivel az istentiszteleteken gyakran extázisba esett, megtiltották neki, hogy részt vegyen az ünnepélyes istentiszteleteken és körmeneteken.
Csodáinak és képességeinek híre hamar elterjedt, bíborosok, fejedelmek keresték fel, vagy ajánlották magukat imájába. Mindig szegények és segítséget keresők vették körül.
Rendi elöljáróinak mindez bizonyos gondokat is jelentett. Az inkvizíció még élesebben figyelte a különös jelenségeket és kapucinus kolostorokba küldték. Végül a minoriták VII. Sándor pápához fordultak kérésükkel, hogy József visszatérhessen egyik kolostorukba. Ott élt elrejtve. 1663. szeptember 18-án csaknem féléves betegség után halt meg.
A katolikus egyház 1753-ban boldoggá, majd 1767-ben szentté avatta. A pilóták, légi utasok valamint az elmebetegek védőszentje.