2020. január 11., szombat

keresztségi fogadalom megújítása


Keresztségi fogadalom megújítása

Jézus megkeresztelkedésének ünnepén, hálás szívvel gondoljunk vissza arra a napra, amikor újjászülettünk vízből és Szentlélekből! Amikor keresztények, Jézus testvérei s Isten gyermekei lettünk! Legyen hála, hogy mindezidáig azok is vagyunk. Éljünk mindig ennek a tudatával, Isten gyermekeihez méltóan.

Újítsuk meg hát keresztségi fogadásunkat, megkérdezem:

Pap: Ellene mondotok-e az ördögnek?
Nép: Ellene mondunk.
Pap: Es minden cselekedetének?
Nép: Ellene mondunk.
Pap: És minden csábításának?
Nép: Ellene mondunk.

Azután így folytatja a pap:

Pap: Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld teremtőjében?
Nép: Hiszünk.
Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de föltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján?
Nép: Hiszünk.
Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben?
Nép: Hiszünk.

Pap ezután így fejezi be:

A mindenható Atyaisten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja,
Aki új életet adott nekünk a vízből és Szentlélekből,
És megbocsátotta bűneinket,
Őrizzen meg minket kegyelmével
A mi Urunk, Jézus Krisztusban
Az örök életre.

A nép: Amen.

A pap meghinti a népet a megáldott vízzel