2020. január 25., szombat

Pál megtérése x


Pál megtérése szombat 2020

Mindannyian tudjuk, hogy Pál apostolnak vitatatlanul óriási szerepe volt a kereszténység elterjedésében, világvallássá válásában.
De honnét is indult el ennek a Pálnak az élete?
Kis - Ázsia délkeleti részén fekvő Tarszusz városából. Pál, szülővárosában, görög, - közel-keleti, - s pogány környezetben nőtt fel, s ezek a kultúrák alakították ki gondolkodását.
Jézust valószínűleg sohasem látta földi működése idején, de a megszületett fiatal keresztény egyházat, saját szavaival, módfelett üldözte. Jelen volt Szent István diakónus megkövezésénél is.
Damaszkusz felé sietett, hogy bilincsbe verje az ottani krisztushívőket, de a föltámadt Jézus ledobta lováról. És megszólította Pált. Miért üldözöl engem? Ki vagy Te Uram? S a válasz, az, akit Te üldözöl. És választott edényévé tette őt az Úr. Ettől kezdve, neki szentelte egész életét.
„Ami számomra nyereség volt, írta később, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. … Sőt, mindent szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem.”
Nagy, missziós körutakat tett meg. Számtalan veszélyt, szenvedést és börtönt elviselve eljutott a Földközi tenger partján mindenüvé, Rómába is.
A Mamertini börtönből írt utolsó levelében azt írja kedves tanítványának, „Az én véremet ugyanis nemsokára kiontják áldozatul”. A jó harcot megharcoltam, a pályafutást bevégeztem, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet azon a napon megad nékem az Úr, az igazságos bíró, de nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik örömmel várják eljövetelét.”
Bárcsak mi is, s a „Damasz-kuszi utat megjárt, pálfordulást megtett, hívővé lett honfitársunkkal együtt, mondhatnánk életünk alkonyán az iménti szavakat. A jó harcot megharcoltam.