2020. február 3., hétfő

Ördögűzés


Ördögűzés
Abban az evangéliumi részben, amelyet a mai napon olvasunk, Szent Márk egy ördögűző csodán keresztül nagyon szemléletes módon mutatja be Jézus hatalmát. Aki korábban parancsolt a szélnek és a háborgó tengernek, és azok szavának engedelmeskedve elcsendesedtek, most egy embert megszállva tartó seregnyi ördögnek parancsol, s ők nem tudnak ellenállni isteni hatalmának.
A megszállottság azt jelenti, hogy a gonosz lélek valakit egészen az uralma alá kényszerít, átveszi a személy felett az uralmat. Az ember nem tud ellenállni. Nyilvánvaló, hogy nem szabadon, hanem kényszerből teszi azt, amire az őt uraló gonosz készteti.
Tulajdonképpen Isten is uralkodni akar az emberen, de mindig meghagyja az emberdöntési szabadságát. A gonosz uralma és Isten uralma között a szabadság elvétele vagy annak meghagyása a lényeges különbség. A gonosz megkötözi, bezárja, rabbá teszi az embert. Ezzel szemben Isten szabadsággal ajándékozza meg. Azt is látnunk kell, hogy egyedül Isten tud minket megszabadítani, megváltani.
Ne engedjük, hogy a gonosz befolyást gyakoroljon vágyainkra, érzelmeinkre és gondolatainkra! Ne engedjük, hogy befolyásolja szándékainkat és cselekedeteinket! Isten kegyelmi segítségével vissza tudjuk utasítani a kísértéseket. Ő adja nekünk a képességet, hogy szabadon dönthessünk mellette.
HIS