2015. december 30., szerda

December 30

December 30.
A Megváltó útja egykor egy családon keresztül vezetett az emberekhez. Az Egyház útja ma is elsősorban a családokon keresztül vezet hozzájuk. A családban tanuljuk meg befogadni, elfogadni, tisztelni, szeretni Istent és egymást. Jézus sokat kapott a szüleitől, de még többet adott nekik, az Isten üdvözítő akaratát nyilatkoztatta ki számukra.

Fontos tudatosítanunk, hogy a ma élő családok gazdagságát sem az anyagi javakban való bővelkedés, hanem a kinyilatkoztatás ismerete adja. Sőt, a mai hajótörött családokban is szeretne megszületni Jézus. Nemcsak azok várakozását akarja beteljesíteni, akik szentül élnek. Családjaink sebeit szent sebei által gyógyítja. Ámen (Adoremus 2005.)