2015. december 17., csütörtök

Nemzetség

Jézus Krisztus az idők teljességében emberré lett, hogy a kezdetet összekösse a véggel – írja Szent Ireneusz.
A kezdet maga az örökkévaló Isten, a vég pedig Isten teremtménye, az ember.
Jézus nemzetségtábláját hallgatva megdöbbenünk Isten alázatán, akinek eredetét az ember felfogni képtelen, mert Isten végtelen és örökkévaló. Szeretetében mégis megmutatkozik az, aki nélkül semmi sem lett, ami lett. Nemzetségtáblája szerint nemcsak a hit bajnokaival, de bűnösökkel is sorsközösséget vállal.
A keresztségben most már mi is Jézus nemzetségéhez tartozunk. Testvérünk, aki által szabad utunk van az Atyához. Mert Jézus valóban összeköti a kezdetet és véget, ő az alfa és az ómega.
Ámen
F.F.