2016. március 14., hétfő

A mi főpapunk

A mi főpapunk
A mi főpapunk, Jézus Krisztus, II mi áldozatunk pedig az ő szent teste, ezt áldozta fel a kereszt oltárán minden ember üdvösségéért. A mi megváltásunkért kiontott vér pedig nem az Ószövetségben szokásos tulkok és bakok. vére volt, hanem az ártatlan Báránynak; Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak a vére. Az a templom pedig, amelyben főpapunk bemutatta az áldozatát, nem emberi kézzel épített templom volt, hanem maga a mindenható Isten alkotta azt a templomot. Hiszen főpapunk az egész világ szeme láttára ontotta vérét, s ez a világ az Isten keze által alkotott templom. Ennek a templomnak két része van: az egyik ez a föld, itt van most a mi lakásunk, a másikat mi, halandó emberek még nem ismerjük:

(Fisher Szent János püspök és vértanú. ADOREMUS 97)