2016. március 18., péntek

Istenek vagytok.


Csodálkozva tekintünk körül a világban. A teremtmények változatos gazdagságában az ember úgy érzi, hogy valami mégis megkülönbözteti a többi teremténytől. A föld porából vétettünk, de Isten leheletét hordozzuk. A teremtett világgal való hasonlóságunk mellett méltán valljuk, hogy Isten képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Igazi méltóságunkat az adja, ha életünkkel, tetteinkkel, gondolatainkkal a Teremtő nagyságát tükrözzük. Istenek vagytok – idézi Jézus a benne megbotránkozó zsidóknak a Szentírást.
Önmagáról pedig megvallja, hogy ő az, akit az Atya megszentelt, és a világba küldött. Jézusban szemlélhetjük emberi természetünk mélységét, és istengyermeki hivatásunk teljességét.

(Adoremusz 2006)