2016. március 23., szerda

Nagyszerda

Nagyszerda 2016
Nagy különbség van Júdás pénzért vállalt áruló tette és Péter félelemből háromszor is kimondott tagadó szavai között. Az egyikből nincs felemelkedés, a másik az evangélium egyik legszebb szeretet-vallomását eredményezi a feltámadás után. A különbség a két apostol Jézushoz való kapcsolatából fakad.
De mi köt bennünket Jézushoz? Milyen a kapcsolatunk vele nekünk, akik ma aggódva kérdezzük: csak nem én vagyok az, aki elárulja az Urat? A kevély magabiztosság nem ment meg és nem szünteti meg a bennünk lévő gyengeséget. Nem szabad tökéletesnek és szilárdan állónak tartani magunkat, hanem ismernünk kell hibáinkat és gyarlóságainkat.
A felemelkedés feltétele a helyes önismeret és bűnbánat.

(Adoremusz 2005)