2016. augusztus 24., szerda

Szent Bertalan apostol

Szent János evangélista egy kétkedő kérdéssel számol be Nátánáel meghívásáról. Ugyanis Názáret lebecsült helynek számított, a pogányok Galileája volt. Ez felerősíti Jézus megállapítását: "ez egy igaz izraelita". Olyan súlyú kijelentés ez, mintha szentséget állítanánk róla. Az igaz ember nemcsak közmegbecsülésnek örvend, hanem szíve mélyéből tartja meg Isten minden törvényét. Bertalan apostol igaz mivoltát azzal bizonyította, hogy szeretetből vállalta az engedelmességet, úgy, ahogy Jézustól tanulta.

Vértanúságával Örményországban tett hitet Mestere mellett.