2016. augusztus 6., szombat

Urunk Szineváltozása

Urunk színeváltozása
          Ma, augusztus 6-án, Urunk színeváltozásának ünnepét ünnepli az egyház.
          Erről az ünnepről csak igen kevesen tudják azt, hogy több mint félezer évvel ezelőtt, III. Kallisztus pápa rendelte el mindenütt való meg-ünneplését, csakúgy, mint a déli harangszót is, az 1456 évi nándorfehérvári győzelem hírének hallatára.
          Miért rendelte el a Szentatya ezt az ünnepet, egész világon megünneplő ünnepként?
          Azért, mert miként annak idején, a Táborhegyen a színeváltozással akart az Úr Jézus valamit megmutatni, megsejtetni istenségéből, úgy Nándorfehérváron, a korabeli keresztények hite szerint, a keresztények iszlám felett aratott győzelmével, az Úr Jézus megmutatott valamit istenségéből, isteni hatalmából a benne hívőknek.
          Miként az Úr Jézus színeváltozása az apostolokat, úgy a nándorfehérvári győzelem Jézus Krisztus követőit, a keresztényeket megerősítette a Jézus Krisztusban való hitben.
          Oh bárcsak a ma élők hitét is megerősítené a nándorfehérvári győ-zelemre emlékeztető déli harangszó, s Urunk színeváltozásának ünnepe!
Ugyanis Mennyei Atyánk nem csupán Fiát akarta megdicsőíteni, hanem minket is. Azt akarja, hogy az egész föld táborhegyi fénybe öltözzön! Azt akarja, hogy minden keresztény életét átjárja az evangélium világossága, fénye és melege! Azt akarja, hogy Jézus tanítása minket is olyan emberekké változtasson, akik továbbadjuk Jézusunk világító és melegítő szeretetét. Azt akarja, hogy minél több, Jézus közelébe került honfitársunk mondhassa, mit az apostolok: "Jó nekünk itt lennünk" és a kereszténység bástyajéként élni újra e hazában.

Ámen