2017. május 31., szerda

Jézus főpapi imája

Jézus az apostolaiért és tanítványiért imádkozik. Úgy tűnik, hogy nem a nagy tömegekért, akik hallgatták beszédeit, hanem kifejezetten azokért, akik tanító útján vele voltak, és a legszorosabb baráti kapcsolatba kerültek vele.
Először azért imádkozik, hogy az Atya megtartsa őket a nevében, azaz mindig Istené maradjanak, és mindent az ő nevében tegyenek. Az egy Istenhez való kötődés a tanítványok lelki egységét eredményezi az Atyával és egymással.
Erre irányul Jézus második kérése, hogy a tanítványok egyek legyenek.
A harmadik kérés a tanítványok öröméért szól.
Az öröm akkor válik teljessé bennük, amikor megtudják, hogy miután Jézus befejezi küldetését ebben a világban, visszatér a mennybe az Atyához, aki őt küldte. Küldetése az volt, hogy megismertesse Istent az emberekkel, s elmondja azokat az igazságokat, amelyek megélése az Atyához vezeti a hívőt.
A világ azonban sokféle akadályt vet az emberek elé, ezért imádkozik Jézus ezt követően azért, hogy az Atya óvja meg a tanítványokat a gonosztól. Ötödik, utolsó kérése pedig arra irányul, hogy tanítványi megszentelődjenek, azaz a kegyelem segítségével Istennek és Istennel éljenek, és életükben megvalósítsák mindazt, amit az Atya kíván tőlük.

Jézus tanítványaiért mondott könyörgését megerősíti önfeláldozása.  Nem csak szóban mondja, hogy követőiért szenteli magát, hanem valóban feláldozza értük és minden emberért életét.  Életáldozata megerősíti és hitelesíti imáját. (his)