2017. június 9., péntek

Jézus Dávid fia

Jézus hallgatói nagyon kedvelték ezt a vitastílust, ami nekünk talán idegennek tűnik. Mikor az írástudók azt tanítják, hogy a Messiás Dávid fia, ezzel azt sugallják, hogy alacsonyabb rendű Dávidnál.
Jézus a 110. zsoltárral (ami királyok koronázásakor hangzott el) érvel ennek ellenkezője mellett. A nyitó versben Dávid (aki a feltételezett szerző) azt írja, hogy „az Úr” (Isten) szól „az én uramhoz” (a királyhoz). „Az én uram”, a Messiás, tehát fölötte áll Dávidnak. Még az Istennel való egyenrangúság, de legalábbis az Istennel való közvetlen kapcsolat is megvillan az Úr szavaiban: „Ülj az én jobbomra”.

Segít ez a jelenet bennünket, hogy jobban megértsük, kicsoda Jézus?