2017. június 13., kedd

Páduai Szent Antal

A portugáliai Lisszabonban született a XII. század vége felé. Előbb az Ágoston-rendi kanonokok közé lépett be, majd pappá szentelése után a ferencesekhez ment át, hogy Afrika népei között hirdesse az evangéliumot.
Franciaországban és Itáliában vándorprédikátorként gyümölcsözően tevé-kenykedett, sok eretneket megtérített, és rendjében elsőként tanította hittudományra a testvéreket.

Tudománytól és kedvességtől átjárt beszédeket írt. Páduában halt meg 1231. június 13-án.