2017. június 7., szerda

Szaddúceusok és a feltámadás

Szaddúceusok és a föltámadás
A szaddúceusok az adófizetéssel kapcsolatos vitát követően újabb kérdéssel állnak Jézus elé. A kérdezők ezúttal a szadduceusoknak nevezett vallási csoport tagjai, akik köztudottan elutasították a feltámadásról szóló tanítást. Saját nézetüket azzal próbálták igazolni, hogy a mózesi könyvekben nem szerepel a feltámadás.
Az asszonyról és megözvegyülése után az őt sorra feleségül vevő hét testvérről szóló történet nyilvánvalóan kitalált, a valóságban aligha fordult elő ilyen. A kérdés tehát valójában nem az, hogy kinek lesz a felesége az asszony a túlvilágon, hanem az, hogy létezik-e egyáltalán a túlvilág, van-e feltámadás a halottak számára?
Válaszában Jézus kétszer is megemlíti a kérdezők tévedését. Bár a szaddúceusok büszkék arra, hogy jól ismerik az írásokat, valójában önkényesen értelmezik azokat és nem látják meg azok mögött Isten szándékait.
Még nagyobb a bűnük abból a szempontból, hogy Isten végtelen hatalmát sem ismerik, hiszen Istennek mindenhez van hatalma, még a halottak feltámasztásához is. Ez utóbbi hatalom megmutatkozik Jézus feltámadásában, de ennek elfogadása az ember részéről a hit kérdése, miként az is, hogy Isten minden embert feltámaszt az új életre.

Az élő Isten mindannyiunkat meghív az örök életre, a feltámadás az ő ajándéka számunkra. Éljünk a feltámadás reményében!