2017. július 28., péntek

A magvető

Példázat és magyarázat:
A tanítványok szerették volna tudni, mit jelent a magvetőről szóló példázat. Az Úr Jézus megmagyarázta nekik. Ezt a magyarázatot most az Ő saját szavaival mondjuk el.
A magvető az igét veti. Most Jézus a Magvető, de később majd a szolgái munkálkodnak az Ő országában, és vetik prédikálva az Ő igéjét.
A mag Isten igéje, a Biblia, melyben a termés a csírában van elrejtve. Máté evangéliuma szerint a mag „a mennyek országának igéje”.
A szántóföld, amelyről Jézus szól, a mennyek országa, nem pedig a világ,
Mondhatjuk úgy is: az emberek szíve az, melyre az ige hull.
Ez a szántóföld nagyon különböző lehet: kemény út, sziklás helyek, felnövő tövisek és végül szerencsére jó föld is.
Külsőleg nem sok különbség látszik azokon, akik az igét hallgatják, de az aratás majd megmutatja azt végül.
Az útfélre esett mag az úton marad. Nem tud meggyökerezni. Föl tudják kapkodni a madarak. Az ige hallgatóira vonatkoztatva ez azt jelenti: ha az emberek a mennyek országának igéjét – Isten igéjét, az evangéliumot, a Biblia szavait hallják, és szívükkel nem értik, jön a gonosz (a Sátán), és elragadja azt, ami a szívükbe van vetve. Természetesen ők is felelősek a hitetlenségükért, de a Sátán az, aki kiragadja az igét. Ne becsüljük le a hatalmát!
A sziklás talajra hullott mag: vékony termőföld takarja a sziklatalajt. A mag ugyan ki tud csírázni, de a gyönge palánták nem tudnak gyökeret verni. Ez azt jelenti: vannak emberek, akik hallják az igét, és azonnal örömmel fogadják. De hitüknek nincs mélysége, ezért nem „gyökerezik meg”. Hitük csak ideig való. Ha az ige miatt üldözés támad, azonnal eltántorodnak. Nem küzdenek többé azért, hogy bemenjenek Isten országába.
A tövisek közé hullott mag azokat szimbolizálja, akik az ige hallgatói közé tartoznak, ami azt jelenti: hallgatják az igét, de hagyják, hogy az élet gondjai, a tövisek megfojtsák. Számukra tehát az ige meghal.
Végül a jó földbe hullott mag: a jó föld befogadja a magot. Az kicsírázik, felnő és termést hoz. Ez azokat az igehallgatókat jelenti, akik, amikor az ige a szívükig jut, készek azt hittel befogadni. Ott a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás gyümölcseit termi.

Nem mindenki fog tehát bemenni az Isten országába, aki hallgatja az igét. De mindig lesznek őszinte hívők, remélem mi is azok közé tartozunk, amíg az igét hirdetik, akiknek élete megtermi a hit gyümölcseit.