2017. december 23., szombat

Advent 4. vasárnapja. 2017

Advent 4. vasárnapja. 2017

Bevezetés
A mai evangélium Jézus születésének elbeszélésével már ünnepi hangulatot vételez elő. Figyelmünket a legnagyobb titokra irányítja, arra hogy Jézusban beteljesedett Izajás próféta szava, mert Ő az Emmanuel, a velünk lévő Isten. Oh, mily boldog lenne életünk, ha e szavak mélyen lelkünkbe vésődnének, és e szerint élnénk életünket.

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Akire évezredek óta várt az emberiség. Töröld el vétkeinket. Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Aki eljöttél közénk, hogy békét adj e világnak, békíts ki Magaddal s magunkkal! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Add, hogy ma este őszinte igaz szeretettel ünnepeljük szent születésedet! Uram irgalmazz!

Evangélium után
A Forum Romanumról való az a hatalmas márványoszlop, amelynek a tetején a Santa Maria Maggiore bazilika előtt Szűz Mária bronzszobra látható. Az oszlopon ez a felirat olvasható: Büszke vagyok, hogy azt hordozom, aki a Megváltót hordozta!
Az angyali üdvözlet történetének most, karácsony közelében fontos mondanivalója van.
Amikor Gábor arkangyal köszönti Máriát, ez a köszöntés tükrözi Mária méltóságát. "Örvendj Mária, kegyelemmel vagy teljes!" Az angyal nem akárkit választott ki Izrael szűz leányai közül. A köszöntés először is azt hirdeti, hogy Mária mennyire kiváltságos helyen van Isten színe előtt. Kegyelemmel, szeretetre méltósággal teljes. És erre nem szoktunk felfigyelni. A Magasságbeli ingyenes ajándékai teljesen elhalmozzák Máriát.. Mária Isten szeretetének határtalan gazdagságában él, ez tölti be szívét."
Az Úr van Teveled." Ezek a szavak a messiási kor eljövetelének hírnökei. Az Ószövetség hívei ezeket a szavakat a messiási korra vonatkoztatták. Amikor az angyal Máriát köszönti és a próféta szavait fűzi hozzá: "az Úr van Teveled," ezzel azt jelzi, hogy a régen várt korszak most megérkezett.
Arra sem szoktunk felfigyelni, hogy Mária az angyali jelenés alatt, mindvégig használja értelmét. Mária, litániánk szavaival okos Szűz. Azt olvastuk az evangéliumban, hogy nem volt könnyen hívő, gondolkodóba esett: „Hogyan történhet meg ez?
Az angyal ez után megadja a magyarázatát, hogy mi az oka a nagy örömnek és mi Mária különleges kiválasztásának a célja.
Az égi hírnök hírül adja a Magasságbeli Fiának a születését, aki egyben Dávid fia. „A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged, ezért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni."
„Legyen nekem a te igéd szerint” – válaszolja Szűz Mária Gábor angyal köszöntésére. Szavait legtöbbször úgy értelmezzük, mint kényszerű belenyugvást Isten terveibe.
Szent Bernát szerint azonban Mária szavait kérő imádságként is, kérésként is felfoghatjuk: „Legyen nekem a te igéd szerint.”
Vigye véghez bennem az örök Ige mindazt, amit ma jövendöltél nekem. Vegyen testet testemből az Ige, aki kezdettől fogva Istennél volt, és aki maga Isten volt. Ne csak fülem számára legyen felfogható, hanem szemem számára is legyen látható, kezemmel tapintható, hogy karomban ringassam.
Ne csupán leírt, néma betű, hanem testembe írt élő, megtestesült Ige legyen. Vegyen lakást bennem a világ életéért.
Mária válasza a hitből élő, Istennek engedelmes ember örök és egyetlen válasza: Íme, az Úr eszköze vagyok, építsen belőlem otthont magának! Ezért történelemforgató ez az igen. Benne egyszerre van jelen Isten örök döntése, kiválasztása, kegyelme, ugyanakkor az emberi hozzájárulás, a „konszenzus, az egyetértés: igen arra, amit Isten akar.
A piciny názáreti ház, ahol Mária lakott, így lesz szimbolikusan az Egyház előképe, amelyben minden kétség, bizonytalanság ellenére olyan emberek laknak, akik hinni tudnak Istenüknek: „Boldog, aki hisz annak beteljesülésében, amit az Úr mondott neki” (Lk 1,45).
Pár óra múlva felcsendül majd a Lukács evangélium szomorkás, keserű mondata: „nem volt hely számukra a szálláson” (2,7), ezért kellett Jézusnak egy istállóban megszületnie. Annak ellenéére, hogy mint az üdvtörténelem legszebb háza (temploma) méhében hordozta a Messiást.
Az ő törékeny, jelentéktelen, figyelemre nem méltatott teste, „igen”-je lesz igazi sátra a köztünk testet öltött Igének.
Vessünk még egy pillantást az angyali üzenetre igent mondó Máriára. És példájából merítsünk erőt, és legyünk mi is, keresztények büszkék arra, hogy mi is Krisztus-hordozók lehetünk e világban.
Ámen.

"Az Úr közel van."