2017. december 30., szombat

Szent Család 2017

§zent Család ünnepe.  2017

Bevezetés
Szent Család vasárnapjának ünnepét, XIII. Leó pápa rendelte el, de már, korábban is, nagyon régóta ünnepelte az Egyház, nem kötelezően elrendelt ünnepként. XIII. Leó pápa elrendelése után, az egyházi évben a legalkalmasabb helyre, a karácsony utáni vasárnapra került megünneplése. A nem keresztény, liberális erők részéről folytatott támadással szemben, mennyire védjük mi az Úristennek a teremtéskor alkotott eme intézményét? Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Családba való születéseddel megszentelted a családot, szenteld meg azokat ma is! Uram irgalmazz!
Jézus Krisztus! Családban való nevelkedésed által példát adtál a gyermekeknek szüleikkel való kapcsoltra, add, hogy a gyermekek ma is kövessék példádat. Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Add, hogy gyermekeink is úgy növekedjenek korban, bölcsességben és kedvességben Isten és emberek előtt, miként Te. Uram irgalmazz!

Evangélium után.
Szent Család ünnepét XIII. Leó pápa azzal a nyilvánvaló céllal szorgalmazta, hogy a 19. századi nyugati világban egyre inkább kikezdett családeszménynek imádságos alapokat adjon.
Amikor hazánkban 1894-ben a Felsőház is megszavazta a polgári házassági törvényt, felállt az egyik felsőházi tag, és ezt mondta. Ennek a törvénynek a megszavazásával Magyarország megszűnt keresztény állam lenni. Én félek attól, amit Önök ezzel a törvénnyel hazánkra hoztak.
És elkezdett növekedni a csak polgári házasságok, s válások száma.
Egyre gyakoribb lett a csak polgári házasság, s az egyházi, szentségi házasság erős támadása. Majd a II. Világháború után azok elmarasztalása, büntetése, akik mégis mertek egyházi házasságot kötni.
Ma már nem kell tiltani. Már polgárit sem kötnek. Egyszerűen csak összeköltöznek. Együtt élnek.
Ma már nincs apa és anya, csak 1-es vagy 2-es számú szülő. a genderelmélet szerint nincs már fiú, vagy leány, csak semleges nemű gyermek. Micsoda erkölcsi felelőtlenség!
Közben bejött 1956-ban a legtragikusabb törvény, az abortusz törvény meghozatala is. A püspök Kar 1956. szeptember 12-én keltezett körleveléből idézek. „Török, tatár nem tudta elpusztítani nemzetünket, de a szülők elpusztíthatják, ha a magzatirtás végzetes útjára lépnek.”
? Szégyenkezve tudom csak megemlíteni, hogy voltak olyan évek, amikor a kioltott magzati életek szám az 100000 ezren felül voltak Ma is még tízezrek felett vannak.
Ma már nemcsak a magzatgyilkosság megengedett, hanem már a meddővé-tétel is. Ki gondoskodik majd az utód, leszármazott nélkül élő idős személyekről?
Évtizedeken át általánossá lett a tudatformáló, gyermeket váró nő terhesnek evezése, a terhes fogalom. A terhességgondozó könyv használata a legutóbbi időkig. Hála Istennek, ma már egyre gyakrabban lehet hallani a várandós kifejezést. S bevezették a terhesség könyv helyett a várandós könyv használatát.
És nő a házasságkötések száma is.
Vajon mit tehetünk mi a keresztény értékek, a család megmentéséért?
Hogy támogatjuk a nemes állami kezdeményezésket.
Hogy példát adunk a keresztény értékeket tagadóknak, példás keresztény családi életünkkel.
Példás, keresztény emberhez méltó, boldog életközösséget, házas és családi életet nem lehet kialakítani egymáshoz való kölcsönös alkalmazkodás, önmérséklet, türelem, megbocsátás és egymásért vállalt áldozatok nélkül.
A családi élet boldogságát a családtagok egymáshoz fűződő kapcsolata határozza meg.
Érdemes fölfigyelnünk arra az eseményre, amelyet az evangélium örökített meg számunkra. A Szent Család együtt zarándokolt fel a templomba. A mai családok együtt jönnek-e a templomba? Együtt jön-e szülő és gyermeke?
Tizenkét éves Jézus visszamarad a templomban, és amikor megtalálják, Mária szemrehányóan megjegyzi: "Fiam, miért cselekedtél így velünk?"
Valaki igen bölcsen jegyezte meg: Ha arra tanítjuk a gyermekeinket a hittan órákon, hogy tiszteljék szüleiket, akkor a szószékről arra kell biztatnunk a szülőket, hogy igyekezzenek méltók lenni gyermekeik tiszteletére.
Hogy elkerülhető legyen keresztény és nemzeti értékeink tovább rombolása, Nekünk élnünk kell a keresztény család adta lehetőségeinkkel! Miként számunkra példakép a Szent Család élete, úgy kell, hogy legyen a mi családi életünk is példakép honfitársaink számára, a leendő, vagy már ill. még meglevő, de válságokkal küszködő családok számára.
Mindszenty bíboros végrendeletéből idézek: "Mielőtt szemeim megtörnének, nem ember, nem puszta érzelem, hanem Isten és őseink mondatják velem, és ezt szeretném minden magyar párnája alá tenni, hogy ne legyen nyugta az ösztökétől halála órájáig: a megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát. Ez a dolgunk ezen a világon. Ez a végrendeletem. Ezért éltem, élek és imádkozom itt és az örökkévalóságban.”

Ámen.