2018. június 29., péntek

Szent Péter és Szent Pál


Péter és Pál apostolok.
Róma, az Örök Város alapítása után közel nyolcszáz évvel, mint egy új Romulus és Remus, lépnek be a történelembe.
Péter, eredeti nevén Simon, egy galileai halász, aki együtt élte meg Jézussal a megváltás éveit.
Pál, eredeti nevén Saul, pedig a keresztények üldözőjéből lesz az egyik legodaadóbb és leghűségesebb tanítvány. Bár Jézussal személyesen soha nem találkozott, mégis hitelesen bontotta ki, adta át a krisztusi hitet.
A két apostol Nero császár uralkodása alatt szenvedett vértanúhalált, a hagyomány szerint 67-ben: Péter apostolt a vatikáni domb melletti császári cirkusz közepén álló obeliszk tövénél feszítették keresztre, míg a népek apostolát, Szent Pált római polgár lévén karddal fejezték le. Mindkettőjük sírja fölé Nagy Konstantin császár emeltetett bazilikát a IV. század elején. A római egyház már a III. század közepétől kezdve együtt ünnepelte a két apostol vértanúságát június 29-én.
Péter és Pál apostolok ünnepén imádságos szeretettel gondolunk hatalmas felelősséget hordozó Szentatyánkra. Mi hívők Rómát, ahová az isteni Gondviselés a két apostol tanúságtételének székét helyezte, azon katolikus Egyház szívének tekintjük, amelyen a pokol kapui sem vesznek erőt soha!
Ámen