2019. május 29., szerda

Jézus búcsúzik 2019


Jézus búcsúzik 2019

Jézus tanításának megismerésében és megértésében új korszak kezdődik a tanítványok számára a Szentlélek eljövetelével. A Lélek vezeti el őket majd a teljes igazságra - ahogyan erről az Úr beszél az utolsó vacsorán. Ahogyan Jézus sem magától beszél, hanem azt hirdeti, amit az Atyától hall, ugyanígy a Szentlélek is. S ahogyan Jézus sem magától jött a földre, hanem az Atya küldte őt, hogy megváltsa az embereket, ugyanúgy a Szentlelket is a mennyei Atya küldi, hogy az idők végéig az Egyházzal maradjon és megszentelje a hívőket.
Jézus és a Szentlélek küldetése tehát ily módon szorosan összekapcsolódik. Krisztus az igazságot hirdeti nekünk, a Szentlélek pedig annak teljes megértésében segít minket.  Az igazság megismerésekor az a szándék vezet bennünket, hogy eljussunk a Krisztusban való hitre, aki maga az Igazság. A teljes igazság megismerése és a hit átalakítja életünket. Többé már élhetünk a bűnben, hanem Krisztus igazságából merítve az igazság tetteit kell cselekednünk.