2019. július 31., szerda

Loyolai Szent Ignác


Loyolai Szent Ignác

A spanyolországi Loyolában született 1491-ben. A királyi udvarban élt és katonáskodott. 1521-ben Pampelona várának védelmében megsebesült. Számára a hosszas ágyhozkötöttség életfordulót eredményezett. 1521-ben megtért. A monserati kolostorban életgyónást végzett, azután egy Manresa melletti barlangban vezekelve írta lelkigyakorlatos könyvét. Egy szentföldi zarándoklat után kezdte meg iskoláinak végzését. 1534-ben hat társával megalapította a Jézus társaságot, amely az újkor egyik legeredményesebb rendje.
Termékeny apostoli munkát végzett mind írásaival, mind pedig tanítványainak oktatásával, akik az Egyház megújulásában elévülhetetlen érdemeket szereztek. Rómában halt meg 1566. július 31-én. Sírja a római Il Gesu jezsuita templomban van.
A jezsuita rend azóta is az Egyház legjelentősebb rendje az egyetemes és a magyar Egyház életében egyaránt. A rend tagjai tevékenyen részt vesznek az oktatás, a hittérítés és a lelkipásztori élet különböző területein. A világ egyik leghíresebb egyeteme, a Rómában található Gregoriana Egyetem az ő vezetésük alatt működik.
Jorge Mario Bergoglio jezsuita szerzetest. Buenos Aires bíboros érsekét 2013. március 13-án választotta meg a konklávé Szent Péter utódává, aki a Ferenc nevet vette fel. S Ő az első jezsuita a pápák között.
Nagyra értékelve Loyolai Szent Ignác életművét kövessük fiai által felénk közvetített tanítását, legfőképpen a Péter székében ülő pápa szinte mindennapos közvetlen üzenetét.
Ámen