2019. július 29., hétfő

Szent Márta


Szent Márta

Márta a betániai Lázár és Mária nővére volt. Jézus szívesen látott vendégük volt. Márta áldozatos szeretettel látta vendégül az Urat és buzgó lélekkel szolgálta őt. (Jn 12,2). Amikor segítséget kért, akkor mondta az Úr e híres szavakat: "Csak egy a szükséges" - mondta neki Jézus. Ő kérte hittel testvére, Lázár feltámasztását is. S neki mondta e szavakat is Lázár feltámasztása előtt: "Én vagyok a feltámadás és az élet." Válaszul Márta hitvallóan Jézust Messiásnak, Isten Fiának nevezte. Ő a háziasszonyok védőszentje.
Nem válik kárunkra, ha háziasszonyi munkánkhoz kérjük az ő segítségét és magunk is, igyekszünk, szorgos kezű Márták lenni.
Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hite. Erősítsük meg mi is a feltámadásba vetett hitünket. Kérjük Istent, adja meg a rendíthetetlen hit kegyelmét.
Ámen