2014. november 22., szombat

Krisztus a Világmindenség Királya


Bevezetés
Ma, a főünnepek közül a legfiatalabbat, Krisztus, a Világmin-denség királya ünnepet ünnepeljük. XI. Piusz pápa tette főünneppé az 1925-ös szentévben. A pápa elhatározásának háttere az volt, hogy ebben az időben erősödött meg az ateista kommunizmus és a szeku-larizmus és ez Krisztustól és az egyháztól való tömeges elfordulás veszélyét jelentette. Bár ünnepként új, az alapgondolat, az első keresztény közösségek idejére vezethető vissza. Az Újszövetség számos része utal rá, többek közt János evangéliuma a Jézus és Pilátus közötti párbeszédet leírva, amelyben Pilátus kérdésére, Jézus, ezt válaszolta: "Az én országom nem e világból való."
A mai evangélium is, mint a világvégén, mindeneket a szeretettettek alapján megítélő Királyra.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy amikor éhes voltál, mi nem adtunk Neked enni. Uram, Irgalmazz nekünk!
Bocsásd meg, hogy amikor beteg voltál, mi nem látogattunk meg Téged. Krisztus kegyelmezz nekünk!
Bocsásd meg, hogy amikor ruhátlan voltál, mi nem takartunk be Téged. Uram, Irgalmazz nekünk!

Evangélium után
Sokan, midőn a király szót hallják, egy letűnt államformára gon-dolnak. Aranyos, drágaköves koronára, fényes palástra, jogarra és egyéb cifraságokra. Midőn azonban Krisztus királyságáról beszélünk, nem ilyesmire gondolunk. Egyházunk ugyanis csak azért használja a király nevet Jézus uralmának kifejezésére, hogy hű maradjon a Szentírás szóhasználatához. Nevezetesen ahhoz a jelenethez, amint már említettem, midőn Pilátus kérdésére, a szelíd arcú, s megkötözött kezű ártatlan Jézus kijelenti: Igen, én valóban király vagyok.
Azóta, hogy a keresztre szegezett töviskoronás Krisztus felemeltetett, - beteljesített szavaira emlékeztetve, - mindeneket magához vonz. Azóta jelen van az Ő országa e világban.
De miben nyilvánul meg az Ő országa? Alattvalói hogyan tehetnek tanúbizonyságot arról, hogy az Ő országához tartoznak? Máté evangéliuma ma erre válaszol.
Máté elbeszélésben olyan cselekedetek jellemzik Krisztus országának jelenlétét a világban, amelyek legkevésbé sem tartoznak egy hatalom megnyilvánulásához. A hatalom uralkodni akar, saját akaratát érvényesíti mások fölött, egyre látványosabban szeretné megmutatni erejét. Ezzel szemben Krisztus országa a szeretetben nyilvánul meg. Krisztus országában a szeretet nem érzelmekben, hanem sokkalta inkább tettekben nyilvánul meg.
A szeretetbe beletartozik mindenki. De a Krisztus iránti szeretet megkülönböztetett figyelmet szentel azoknak, akik valamilyen testi - lelki szükségben szenvednek.
A médiumok, ma már hazai földön is, elterelik a figyelmet az emberiség és a társadalom legszélesebb rétegéről, a nélkülözőkről, s nyomorgókról. Feledtetik azokat, akiknek nincs kenyérkereső állásuk, nincs meg a mindennapi kenyerük, akik mindennap éheznek, akik rongyokba öltözötten várják a telet, akiknek nincs hová lehajtani fejüket, akik hajléktalanok.
A választási programokat figyelve, alig találkozunk hajléktalanokkal foglalkozó programokkal. Hajléktalanok számára létesítendő éjjeli menedékhelyek, meleg ételt osztó helyek számának növeléséről. Multimilliárdos férjek feleségeinek éhezőknek kötényeikbe rejtve élelmet vivő Szent Erzsébetekről. Rózsacsodákról. Éheztem és enni adtatok.
A szükségben szenvedők másik csoportjához tartoznak a betegek. Betegséggel sokféle módon találkozunk az életben. Jézus most azokra gondol, akiknek életéhez tartós módon kapcsolódik a betegség. Ide tartoznak tehát az idősek, az életalkonyán hazafelé ballagók s azután az egészségileg tartósan sérültek és megfogyatkozottak, az ágyban fekvők, a végórájukhoz érkezettek. Csak a betegeket látogatók felé hangzik majd a hívó szó: Jöjjetek atyám áldottai! Vegyétek birtokba… Mert beteg voltam és meglátogattatok.
Különösen elgondolkodtatóak azok a szavak, amelyekkel Jézus a bebörtönzöttekre utal. „Börtönben voltam és fölkerestetek”. S itt a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel gondolunk a börtönökben tevékenykedő börtönlelkészekre, szociológusokra és pszichológusokra, akik a jó Isten kegyelmi segítségével tisztességes emberekké próbálják formálni az embereket.
De a legnagyobb szégyennel tekintünk azokra a kétféle mércét alkalmazó képmutatókra, akik titkos börtönöket tartanak fel, vagy adnak azoknak helyet - ahol nem látogathatók a rabok, s nem részesülhetnek semmiféle jogi védelemben, csak könyörtelen emberi kínzásokban.
A hívő keresztény embernek Isten országába való tartozásáról azzal kell tanúbizonyságot tennie, hogy küzd a bűn és a halál struktúráinak minden formája ellen.
A világ igazi fejlődése nem az egyre nagyobb profit elérésében, nem is az egyre nagyobb eredményeket felmutató tudományban és technikában mérhető le, hanem abban, hogy mennyire áll az emberi szívek középpontjában a felebaráti szeretet. Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy milyen mértékben állítjuk a tudományt, a technikát a felebaráti szeretet szolgálatába. Hogy nem az éhínség és a nyomor leküzdésének a szolgálatába állítjuk azt, legfeljebb csak morzsányit, mindannyian tapasztaljuk.
Az éhínség, a nyomor, az ezernyiféle betegség, a kirekesztés, a gyűlölködés ellen küzdelem, mind-nyájunk szent kötelessége. Ezen kötelességünk teljesítését, vagy nem teljesítését veszi figyelembe az a Jézus, akit királyként gúnyoltak ki a kereszten, s királyok királyaként fogja megítélni a világot.

Amen
F. F.