2014. november 5., szerda

Szent Imre

2014. november 5.

Bevezetés
Ma Szent Imre herceg ünnepe, a magyar fiatalság védőszentjének ünnepe van. Hogy ezt a szentmisét méltóképpen mutathassuk be elhunyt szeretteinkért, kérjük lelkiismeretünk vizsgálatunkhoz az ő segítségét.
Gyónom

Evangélium után
Mivel mindannyiunknak közös tulajdonságunk a felejtés, ezért üdvös dolog, ha szentjeinknek életét röviden felidézzük.
Ki is volt Szent Imre? Szent István királynak és Boldog Gizella királynőnek a gyermeke.
Alakját csodás legendák veszik körül. Ezekből kell kihámozni a valóságot, személyével kapcsolatos életrajzi adatokat.
A történészek szerint 1007-ben született Székesfehérvárott. Korának nagy műveltségű és szentéletű bencés szerzetese: Szent Gellért volt a nevelője.
Tizenöt éves korától atyja maga mellé vette, és mindenüvé magával vitte. A legenda szerint egyik alkalommal együtt mentek a mai Pannonhalmára, hogy a Szent István alapította Szent Márton kolostorban, együtt imádkozzanak a szerzetesekkel.
Amikor megérkeztek Imre herceg egyenetlenül osztogatta a csókokat. Egyeseknek egyet, másoknak hármat, ismét másoknak ötöt s végezetül egynek hét csókot adott. Amikor ennek okát kérdezte a mise után édesapja, azt válaszolta, hogy mindenkinek életszentsége szerint adta, s közülük Mór, a későbbi pécsi püspök, volt a legtisztább életű, ezért adta neki a legtöbb csókot.
Mint tiszta életű gyermek megérezte, hogy ki a felnőttek közül a hozzá hasonlóan tiszta életű.
Mivel Szent István valamennyi gyermekét korán elvesztette, őt jelölte ki utódjául. Gyönyörű tanácsokkal látta el őt a hozzá intézett "Intelmek"-ben.
Vitéz harcos volt. Ő vezette a Magyarországot megtámadó II. Konrád császár ellen a magyar hadsereget, amely Győrnél, a magyarok győzelmével végződött. A magyar hadsereg előtt nyitva állt Bajorország kapuja, de a magyar királytól távol állt a hódítás szándéka. Helyette békét ajánlott a császárnak.
István király hatalmának és tekintélyének tetőpontján, 1031-ben, Székesfehérvárott, egyetlen életben maradt fia, Imre herceg megkoronázására készült, hogy trónját és országában a kereszténység zsenge vetését biztosítsa.
Ebben az ünnepélyes hangulatban jött a szomorú hír: Imre herceget vadászat közben egy feldühödött vadkan halálra sebezte és sebeibe 1031. szeptember 2-án belehalt.
"Siratta őt Szent István és az egész magyar nép, megvigasztalhatatlanul." írja a legenda.

1083-ban, Szent László király emelte oltárra atyjával, Istvánnal és nevelőjével, Gellért püspökkel, együtt. Példaképe és védelmezője ő minden magyar fiatalnak 
Ma is.  Ámen
F. F.