2015. április 8., szerda

Emmausz

Emmausz 

Szent Lukács evangélista írta le a legszebb történetet, a Feltámadt Jézus húsvét utáni találkozásáról a szomorúan bandukoló emmauszi tanítványokkal.
Az úton két - Jézus tágabb köréhez tartozó - tanítvány vánszorgott nagyon leverten, abban a tudatban, hogy minden reménységüknek vége.
A történet egyik gyakran idézett mozzanata a tanítványok ezen elkeseredése. Jézus elvesztésében mindannak összeomlását látják, amiben addig hittek, és ami jobb jövőt ígért nekik. Mindez, azért történik velük, mert még nem értették meg Jézus küldetését és nem hitték el, amit már hallottak másoktól, hogy a sírban nem találtak senkit és Jézus feltámadt.
A történetnek ez a része a jóban való remény és a remény szétzúzódásának példázata, a történet folytatásával együtt azonban azt jelenti: a reményt nem szabad feladni és az ígéret beteljesül.
A történet másik gyakran kiemelt mozzanata, hogy a tanítványok nem ismerik fel Jézust, aki kezdetben elkendőzi előlük valódi kivoltát, és később, jelekből jönnek rá, hogy aki velük van és visszatért hozzájuk, az maga a Megváltó.
A harmadik lényeges mozzanat a kenyértörés, amely folytatása az utolsó vacsorának és kezdete egy máig ható hagyománynak, az utolsó vacsorán történtek oltárainkon történő megismétlődésének.
Az eucharisztia szentségével Krisztus megtalálta a módját annak, hogy örökre azokkal maradjon, akik már-már reményüket is elvesztik, szomorkodnak, azért, hogy követőinek szomorúságát mindig örömre fordítsa.

Ámen
F. F.