2016. január 15., péntek

A bénaember

Bénaember
A Krisztus korabeli Palesztinában a házaknak általában lapos tetejük volt, amelyre lépcső vezetett fel a ház oldalán. A tetőn nyaranta gyakran gabonát szárítottak. Nemritkán egy kis nyílást is hagytak, ahol a tetőn keresztül a belső helyiségbe le tudták ereszteni a gabonát. Talán egy ilyen nyílást nagyobbítottak meg a béna ember barátai „kibontották a tetőt", mondja szó szerint Márk evangélista; (Mk 2,4). Bíztak Jézusban (és Péterben, akinek a házát ilyen módon „átalakították"), hogy ebből a cselekedetükből nem származik baj.
Mennyire szerethették ezt a béna embert a barátai! Négyen cipelik, talán messziről. Amikor látják, hogy normális úton nem juthatnak Jézus elé, nem adják fel. A lehetetlent is megkísérlik. Jézust meghatja a négy ember hite: „Hitüket látva így szólt a bénához: Fiam, Megbocsájtatnak a te bűneid..." - mondja az evangélium (Mk 2,5).
Jézus nemcsak a béna testét, hanem a lelkét is gyógyítani akarja. Testi és lelki gyógyulás ugyanis összetartozik. Jézus az írástudók ellenvetésére egy zavarba ejtő kérdéssel válaszol: „Mi könnyebb, azt mondani, hogy bocsánatot nyertek bűneid, vagy azt: Kelj fel, és járj?" Zavarba ejtő kérdés, hiszen mondani könnyebb ezt: Bocsánatot nyertek bűneid. A valóságban azonban senki ember nem bocsáthat meg bűnöket, nem gyógyíthatja be azt, ami már megtörtént, csak Isten. Jézus ezért kimondja a nehezebbet, amelynek a hatása ellenőrizhető: Kelj föl, és járj! Ezzel bizonyítja, hogy van hatalma kimondani azt a másikat is, amelynek hatása nem látható: Bocsánatot nyertek bűneid.
Ennek a béna embernek négy barátja volt, akik küzdöttek az ő gyógyulásáért, akikre számíthatott. Jó néha elgondolkodni azon: vannak-e emberek, akikre számíthatok a bajban, és vannak-e olyan emberek, akik rám számíthatnak.
A mai társadalmunk betegségeinek egyik legfőbb oka, hogy nincsenek testvéreink. Nincs négy ember, aki odaállna beteg barátja mellé. Hány embert hagy egyedül, tekint tehernek ez a mai, szabad versenyre épülő világ! Hány idős ember marad egy szál egyedül egy keservesen végigdolgozott élet után! Kedves testvérem, ki az, aki rád számíthat, aki beléd kapaszkodhat?

Ámen