2016. január 18., hétfő

Árpád.házi Szent Margit

Január 18
Árpád-házi Szent Margit

Szent Margit szülei fogadalma révén került a domonkos nővérek közé. Felnőtt fejjel maga is felvállalta szülei akaratát, teljes szívvel Istennek ajánlotta önmagát. Imádságával, a békéért való munkálkodásával szolgálta családját és nemzetét. Milyen jó lenne, ha ma is sok fiatal szülei szándékában Isten akaratát fedezné fel!
A vesztett muhi csata után IV. Béla király feleségével, Laskaris Máriával együtt Dalmáciába menekült. Ott, Klissza várában született Szent Margit 1242-ben. Szülei felajánlották Magyarországért. Margit négy éves korában a veszprémi domonkos apácákhoz került, és ott gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába került át, amelyet atyja építtetett. Visszautasította II. Ottokár cseh, és Anjou Károly szicíliai király házassági ajánlatát. 1261-ben ünnepélyes fogadalmat tett. Az önfegyelmezés és keresztény szeretet példaképe. A legalacsonyabbrendű munkát is szívesen végezte, és a legrosszabb ruhákban járt. Napjait munkában, éjszakáit imádságban töltötte. 1271 január 18-án halt meg.

Evangélium után
„Mind elálmosodtak és elaludtak”. Milyen jól ismer bennünket az Úr, tudja, hogy sokszor mennyire gyöngék és állhatatlanok vagyunk. Mit vár tőlünk? Csak a lámpásunk virrasszon, és legyen elegendő olajunk. Nem pusztán az egyéni ember életében, de egy nemzet történelmében is vannak égő mécsesek, virrasztó egyéniségek. Ilyen volt Szent Margit, a magyar népért engesztelő szűz. Kolostorába vitte, és imában Isten elé állította népünk jövőjét.
Vigyük ki mi is őt a kolostorból, és a történelmi múltból jelen társadalmunkba. Szent Margit hitének mécsese ma is világít. Engesztelő imádságának olaja ma sem fogyott el. Példája lelkünkben régi fohászt ébreszt: „Hadd legyünk mink is tiszták, hősök szentek, hazánkat így mentsd meg”.

(Adoremusz 2006)