2017. szeptember 6., szerda

Paphiány

Paphiány
Nem rég jelent meg két egymással ellentétes nyilatkozat a sajtóban. A váci megyéspüspök levélben fordul a pápához, a paphiány miatt. A Beer Miklós az első olyan katolikus püspök, aki azt kezdeményezi, hogy arra alkalmas, de nős férfiakat is szentelhessenek pappá.
A Szemlélek Blognak adott rövid interjút a főpásztor, amiben elmondta, hogy annyira kevesen vannak, hogy 8-10 egyházközségbe egyszerűen már nem tud papot küldeni. Mint mondja, ezen az sem segít, hogy az egyház külföldről, Lengyelországból, Indiából próbálta meg kisegíteni őket papokkal.
"Nekünk kell megtalálni azokat az embereket, akikre rá lehet bízni egy egyházközség vezetését. Olyat, aki hiteles, szép családi életet él, akire rá lehet bízni a templom kulcsát, a közösséget."
Az egyház útja tehát távlati lépésben a választható cölibátus lenne. Beer püspök szerint az ő környezetében is vannak olyanok, akik nősként alkalmasak lennének a papi szolgálatra,
ugyanakkor azt is mondja,
"nem tartanám helyesnek a papok nősülését (...) az alkalmas nős férfiakat pedig meg is kellene szólítani, meghívni."
Boldog lenne, nyilatkozta, ha megérhetné ezt az enyhítést.
Egyébként, a mai Bíborosnak egyik elődje, a papi nőtlenséggel kapcsolatban a görögkatolikus papságra hivatkozott. Hogy mennyi szép családos papi élet van, és ezekben mennyi papi hivatás születik. Sok ilyen papi családból született diákot tanítottam én is Esztergomban. Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek irányította Egyház időben megtegye a paphiányon enyhítő lépéseket.

Ámen