2017. szeptember 21., csütörtök

Szent Máté apostol

Szent Máté apostol, evangélista
Az, hogy Máté azonnal engedelmeskedik egy idegen kérésnek, és gondolkodás nélkül otthagyja munkáját, valószínűtlennek tűnik.
Talán nem teljesen ismeretlen számára Jézus személye, aki megszólítja őt, hanem már hallhatott róla valamit, értesülhetett csodáiról és más tetteiről, talán láthatta is.
Máté gyorsasága és készsége mindenképpen figyelemre méltó számunkra, mert Jézus mindennap odalép ebédlőasztalunkhoz, íróasztalunkhoz, az iskolapadhoz vagy a munkaasztalhoz, és bennünket is követésére hív.

Jézus nem az igazakat, hanem a bűnösöket jött hívni, ez az Atyától kapott küldetése. Meghívása valóban nekünk szól, ha felismerjük hibáinkat, beismerjük bűneinket, s készek vagyunk elindulni.