2018. május 30., szerda

Hatalmi kérdések


A hatalmi kérdések nem csak a mai embert foglalkoztatják, hanem az apostolokat is foglalkoztatta. Az evangélista azzal igyekezett az apostolok felelősségét csökkenteni ebben a kérdésben, hogy nem a két testvér, Jakab és János tették fel Jézusnak a kérdést, hanem az édesanyjuk képviselte őket: „Intézd úgy – felelte –, hogy két fiam közül az egyik jobbod, a másik balod felől üljön országodban”
Ez a merésznek mondható kérés nagyon is emberi gondolkodást fejezett ki. Ugyanakkor összetévesztette Isten országát valamilyen földi kormányzással.
Isten országában azonban másak a viszonyok, mint a világban létező hatalmi megkülönböztetések, alá – és fölérendelések. Isten országában egység van az emberek között, egység Istenben.
 Jézus kérése megfelel az ősegyházi gyakorlatnak, miszerint a hitújoncokat, a megkeresztelésre jelentkezőket is megkérdezték: „ki tudjátok-e inni azt a kelyhet, amelyet én iszom (Jézus ivott)?” Erre a kérdésre adott válasznak meggyőződéből kellett származnia. Máskülönben nem vették fel az illetőt a közösségbe, vagy nem bízták meg komolyabb feladatokkal.
Jézussal uralkodni nem hatalmi pozíciónak a megszerzését, jelenti, hanem Vele együtt vállalni a nehézségeket, a kihívásokat. Isten országa nem a földi jólétnek egy utópista előképe, hanem a szeretetnek a győzelme minden más igyekvés, hatalmi érdekszövetség felett.
Az apostolok később megértették, hogy nem rájuk tartozik, hogy ki melyik helyre fog kerülni Isten országában. Küldetésük elsősorban Krisztus evangéliumának hirdetése a felvállalt nehézségek mellett. Krisztussal azonosulni, azaz szenvedni Vele és Érte, részesülni a keresztjében, és alkalom adtán tanúságot tenni róla még életük árán is.