2018. május 9., szerda

Jézus búcsúzik


Jézus búcsúzik

Jézus tanításának megismerésében és megértésében új korszak kezdődik a tanítványok számára a  Szentlélek eljövetelével. A Lélek  vezeti el  őket majd a teljes igazságra - ahogyan  erről az Úr beszél az utolsó  vacsorán. Ahogyan Jézus sem magától beszél, hanem azt hirdeti, amit az Atyától hall, ugyanígy a Szentlélek is. S ahogyan Jézus sem magától jött a földre, hanem az Atya küldte őt, hogy megváltsa az embereket, ugyanúgy a Szentlelket  is a mennyei  Atya  küldi, hogy  az  idők  végéig az  Egyházzal  maradjon  és megszentelje a hívőket.
Jézus  és a Szentlélek  küldetése tehát ily  módon szorosan összekapcsolódik. Krisztus az  igazságot hirdeti  nekünk, a  Szentlélek pedig  annak  teljes megértésében segít minket.  Az igazság megismerésekor  az a szándék  vezet bennünket, hogy eljussunk a Krisztusban való hitre, aki maga az Igazság. A teljes igazság  megismerése  és  a hit  átalakítja  életünket.  Többé  már élhetünk a bűnben, hanem Krisztus  igazságából merítve az igazság  tetteit kell cselekednünk.