2018. november 9., péntek

Lateráni bazilika


Bevezetés.
Ma a Lateráni bazilika felszentelését ünnepli a liturgia.

Evangélium után
Lateráni bazilika a pápák legősibb bazilikája. Eredetileg az előkelő római család, a Lateranusok háza volt. A Néró elleni összeesküvés miatt elkobozták és császári birtok lett.
A Római Birodalom 300 éves egyházüldözése után a kereszténnyé lett Nagy Konstantin császár, a 313-as Milviusi hídnál lezajlott ütközet előtt álmában egy fénylő keresztet látott, rajta e felirattal „In hoc signo vinces” – „Ebben a jelben győzni fogsz”. És győzött!
A győzelem hatására megtért, megkeresztelkedett, s a keresztényeknek ajándékozta a Lateráni palotáját. A keresztények átalakították templommá. Felszentelésének  ünnepét ma ünnepli a liturgia.
A katakombák titkos miséző-helyei után Krisztus hívei már föld-feletti templomban ünnepelhettek, díszes oltárt állíthattak fel, ünnepélyes körmeneteket tarthattak. A bazilika elismerést, tekintélyt biztosított a keresztények számára a kívülállók felé. Befelé pedig összefogta, egybekovácsolta Isten szent népét és a római püspökkel való kapcsolatot megszilárdította.
Ez a templom lett a pápák címtemploma. Homlokzatán e felirattal: „Mater et caput omnium ecclesiarum urbis et orbis”. „A város és a világ minden templomának anyja és feje.” Számunkra ennek a templomnak igazi jelentősége abban áll, hogy a pápa iránti hűségünket kidomborítja. Díszes dombormű őrzi a Szilveszter pápa által, Szent Istvánnak a korona küldését. És kifejezi Egyházunk felé sugárzó szeretetünket.
Nemcsak a Lateráni bazilika, de minden templom arra figyelmeztet minket Szent Pál apostol szavaival, hogy „Ti az élő Isten temploma vagytok?”, azaz mi. És mivel az Isten Temploma szent, ezért nekünk is szentként kell élnünk! Ámen