2019. február 1., péntek

A mustármag


A mustármag
A földbe vetett mag és a mustármag hasonlatával fejezte ki Jézus Isten országának titkát. Példabeszédei elsősorban az apostoloknak szóltak, mert ők kellett folytassák az evangélium hirdetését.
Amiután a gazda a földbe vetette a magot nem ura a helyzetnek. Isten az, aki kellő napfényt és esőt ad a növénynek, hogy felfejlődjön. Isten áldása nélkül nincs termés. A mag úgy végzi a maga dolgát, mint a lelkiismeret a mi életünkben. Ha hallgatunk Isten szavára, akkor jó keresztényekké fejlődünk. A környezetünk is kedvezően tudja befolyásolni az istengyermeki életet.
A mustármag Jézus korábban a legkisebb magnak számított. Jézus logikájában a „kicsi” és a „nagy” emberi kategóriák felcserélődnek. A szegényes kezdet és a gazdag termés közötti ellentétre helyezi a hangsúlyt. A kereszténység még gyermekcipőben járt, amikor elhangzottak ezek a példabeszédek. Mára az Egyház, amely Isten országának látható jele, nagy fává nőtte ki magát..
Nem elég azonban a mennyiségre figyelni, hanem a minőségi keresztény élet a fontos. Amit Isten iránti szeretetből tettünk, segít el minket a mennyek országába. Jézus nagy figyelmet szentelt a kicsinyekre, és az azokkal való törődésre. Aki egyet is megbecsül Jézus kedvéért, nagy lesz a mennyben.
A Boldogságos Szűz Mária élete a legkiválóbb példája a krisztusi egyszerűségnek, „kicsinységnek”. Ő pontosan ezért tetszett Istennek, mert alázatos volt és egyszerű. Isten, aki a szívek és vesék vizsgálója, nem úgy ítéli meg az embereket, ahogyan egymást szokták.
Isten országa már köztünk van, és azok tartoznak hozzá, akik jó talajt nyújtanak az isteni ige beágyazódására. Engedik, hogy saját életükben az isteni mag megcsírázzon, és Istennek kedves termést hozzon.
Raduly István Zsolt, Gyergyószentmiklós