2019. február 15., péntek

Effeta


Effeta
Az evangéliumi szakasz középpontjában egy arámi kifejezés áll: effeta, ami annyit jelent: nyílj meg.
Ahogyan a mindennapi zsolozsmában imádkozzuk: nyisd meg Uram ajkamat, hogy dicséretedet hirdesse szavam.
Isten hatalma és bölcsessége különösen az üdvösség művében mutatkozik meg, hogy helyreállítsa mindazt, ami a teremtés kezdetén volt. Az ember természetéhez hozzátartozik a kinyílás, a kitárulkozás, hogy tudjon meghallgatni másokat, és beszélni társaihoz. A másik ember meghallgatása és a vele való beszélgetés révén kerülünk kapcsolatba egymással.
Az Istennel való kapcsolattartás is feltételezi ezt, tudniillik, hogy az ember meghallgassa Isten igéjét, megértesse azt, és feleljen rá.