2019. február 8., péntek

Emiliáni Szent Jeromos


Emiliáni Szent Jeromos
1481-ben született Velencében. 15 éves korától kezdve katonáskodott. 27 éves korában, 1508-ban katonai parancsnokként fogságba esett, és a börtönben rettenetes elbánásban részesült. Csodálatos szabadulása után bilincseit Treviso-ban a Szűzanya oltárára helyezte, és az árvák nevelésére szentelte életét.
1518-ban, 37 éves korában pappá szentelték. Mint pap, megalapította a szamaszkai szabályozott papok társulatát a betegek gondozására, és az árva gyermekek nevelésére. 1537. február 8-án halt meg a pestisjárvány áldozataként. Sírja Samascában van.
Pázmány Péter ebbe a rendbe lépett be bíborosi kinevezése előtt. (Mint jezsuita nem fogadhatta volna el a bíborosi kinevezést.)