2019. február 13., szerda

Belső tisztaság


Belső tisztaság.

Jézus beszédében a rituális tisztasági szabályokat el akarja különíteni az étkezési szabályoktól. Ezt a gondolatot nem használta fel a farizeusokkal folytatott vitájában. Jézus a tisztaság belső voltára fekteti a hangsúlyt. Számára nem a különböző ételektől való tartózkodás adja meg az igazi tisztaság értelmét. Ezek a szabályok közvetlenül befolyásolták a zsidóság hétköznapjait.
Egy másik helyzet is szöget üt ennek az étkezésről szóló tanításnak. Ha valóban az étkezésről szól, akkor miért nem használták fel abban a vitában, amely a pogányságból megtért keresztényekről szól?
Jézus egy bűnlistát sorol fel. Ez nemcsak bűnös tetteket, hanem bűnre való hajlamokat is tartalmaz. Az ember először a bűnre való hajlamát kell, fékezze, mert ennek figyelmen kívül hagyása súlyos következményekkel járhat.
A felsorolt bűnök közül négy a hét főbűnhöz tartozik. Ezek nem súlyos bűnök, de a hét erény ellentétei. Inkább a hét erényt kellene fejlesztenie minden kereszténynek. Ezek a belső vágyak első megmozdulásra nem ártalmasok, de ha tápláljuk őket, akkor rosszul befolyásolhatják életünket.
Ráduly István Zsolt