2019. október 4., péntek

Szent Ferenc atyánk


Szent Ferenc atyánk
Örvendezve szólok pár mondatot rendalapítónkról, Szent Ferenc atyánkról.
Kora gyermekkorom óta megragadott az ő élete, lelkülete és szelleme. Az élők sorából már elköltözött, áldott jó rendi testvéreim, akik a lelkipásztorkodásban, gyermekekkel és felnőttekkel, fiatalokkal és idősekkel, gazdagokkal és szegényekkel, egészségesekkel és betegekkel, olyan nagy szeretettel és együttérzéssel foglalkoztak, sugározták felém Szent Ferenc szellemét.
Umbria dalos kedvű trubadúrjának életéből mit emeljek ki?
A Bibliában azt olvashatjuk, hogy az Úr Isten azt mondta az első emberpárnak: néktek adom a földet és mindazt, ami rajta van. Hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok felette!
Ha Szent Ferenc életét nézem, és Naphimnuszát olvasom, mit tapasztalok, mit látok? Ő nem uralkodni akart a teremtett világ alkotásain, hanem testvérként akarta őket mind magához ölelni.
Fivérének mondotta a Napot, nővérének a Holdat, öccsének, bátyjának, húgának a teremtett világ szépségeit, a tiszta vizű forrásokat a csobogó patakokat. A szelet, a tüzet, a mezők liliomait, az ég madarait. A föld élőlényeit, a ragadozó farkast is. Mindent és mindenkit. Felszólította őket, hogy vele együtt dicsőítsék az Urat, az irgalom Atyját.
Őt minden Isten dicsőítésére hangolta. Nem ok nélkül idézte tegnap a világ az állatok világnapján az ő nemes alakját.
Egy másik gondolat: édesapjának posztókereskedéséből kiosztotta a posztót a ruhátlan szegényeknek. Ezért édesapja a püspök elé vezette, hogy az megbüntesse. Ekkor ledobta magáról apjától kapott díszes ruháit, mondván: többé nem mondom atyámnak Bernardone Pétert, hanem csak a Mennyei Atyát. Mezítelen testére a püspök ráterítette a palástját. Már nem haza, hanem a koldusok közé ment. Leült közéjük, s a koldusok kenyerét ette.
Mennyi, és mi van bennünk Szent Ferenc eme szegénység és szegények szeretetéből?
Mindenéről lemondva, Krisztus tanítását követve élte az evangéliumi életet szegénységben.
Hatalmas keresztet rajzolt ruhájára, és mint il futto di Dio, Isten bolondja rótta Umbria útjait, városainak és falvainak utcáját, hogy Isten dicsőítésére szólítsa és buzdítsa kora közömböseit és hitetlenjeit. Fájt neki, hogy az emberek nem szeretik eléggé az Istent.
Fájt neki, hogy kora kereszténysége elszakadt az evangéliumok tanításától. Fájt neki, hogy oly sok volt korában a szegény és a koldus és olyan sok az Istent, Krisztust, Egyházat elhagyó, támadó eretnek.
Nekünk fáj-e, hogy napjainkban oly sok a szegény, és oly sok az Isten és Egyház ellen lázító, hitehagyott eretnek népvezér?
Krisztus képében járt köztünk, s egyre többeket vonzott magához evangéliumi életével.
Bárcsak a mi életünk is Szent Ferenc atyánk életéhez hasonló evangéliumi élet lenne, amellyel egyre többeket tudnánk Krisztushoz vezetni.
Ámen