2017. augusztus 16., szerda

Ahol ketten hárman

Minden közösségnek vannak szabályai. Az izraelita közösségekben jól meghatározott előírások voltak. Az Egyháznak is, mivel egy közösséget alkot, vannak szabályai. Ezt az evangéliumi részletet a „testvéri feddésnek” is nevezik.
Jézus világosan kifejezte, hogy a közösségnek fontos szerepe van, mert ott, ahol az Ő nevében összegyűlnek és imádkoznak, Ő is jelen van. (Mt 18, 20) A közösségben mindig vannak nehézségek is..
Annak, aki igazi közösségi ember szeretne lenni, annak folyamatos fejlődésre, tökéletesedésre van szüksége.
Napjainkban egyre inkább szaporodnak a kisközösségek, imacsoportok, különböző karizmatikus és ifjúsági mozgalmak. Ezek a széteső családok és a városi névtelen társulások helyébe lépnek, mert itt otthonra, szeretetre, barátságra találnak a magányosok és az élet értelmét keresők. És a szeretetközösségben találkozhatnak az Úr Jézussal, aki – ígérete szerint – jelen van közöttük.”
Ezek a bázisközösségek az Egyház jövőjét jelenthetik, csak ne zárkózzanak el az egyházközségek többi tajgaitól.

Jézus kéréseink meghallgatását a közösség közmegegyezéséhez kötte. Üdvösségünk sem magánügy, hanem annak közösségi méretei is vannak.