2017. augusztus 8., kedd

Szent Domonkos

Szent Domonkos áldozópap
Szentünk 1170-ben született. A keresztségben Szent Domonkos nevét kapta. Tanulmányai végeztével az osmai székesegyház kanonokja lett.
Harmincöt éves korában döbbent rá, hogy milyen súlyos problémát jelent az albiak eretneksége Dél-Franciaországban. Megtérítésükért és tanaik ellenében megalapította a Prédikáló Testvérek Rendjét. A rózsafüzér apostola volt, és rend- társait a Szentírás állandó tanulmányozására biztatta
"Contemplata aliis tradere!"
Minden átelmélkedett igazságot átadni! Ez volt szent Domonkos jelmondata. Nem csak a domonkosok, de minden megkeresztelt ember feladata is ez: a Krisztusban megélt valóság tovább adása. A hangsúly egyaránt vonatkozik az elmélkedés fontosságára és a megosztásra is. Csak akkor lehet igaz és gyümölcsöző igehirdetésem, hitoktatásom, tanúságtételem, ha előtte "átbeszélem" az Úrral.
De az elmélkedések, adorációk során kapott isteni ajándékokat is meg kell osztanom testvéreimmel, hiszen így valósulhat meg személyes életemben is szent Pál gondolata: "élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem!"
Tanítása megfontolandó és követendő számunkra is.

Bolognában halt meg 1221-ben. Korábbi barátja: IX. Gergely pápa avatta szentté 1234. július 3-án.