2018. február 19., hétfő

Jöjjetek

Hamvazószerdán arról elmélkedtünk, hogy az imádság és a böjt mellett az alamizsnálkodás, a szegényeknek való adakozás jellemzi leginkább a keresztény embert a nagyböjti időszakban. S ez utóbbi mellé odatehetjük az irgalmasság cselekedeteinek egész sorát. S lám, a mai napon az utolsó ítélettel kapcsolatban éppen ezek a jócselekedetek kerülnek elő, mint olyan tettek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki bejusson a mennyországba.

Az ítélkező maga Krisztus, aki körül ott állnak az „összes angyalok”, s Ő elé járul „minden nemzet”: keresztények és nem keresztények, hívők és nem hívők egyaránt. És itt már semmi más nem számít, csak az, hogy ki gyakorolta az irgalmasság cselekedeteit életében más emberekkel szemben. Mindazok, akik megnyitották szívüket mások előtt és nem mulasztották el a segítségnyújtást, bejutnak az örök életre, azaz odaállhatnak Krisztus mellé az angyalok közé.