2019. augusztus 31., szombat

Évközi 22. vasárnap. 2019


Évközi 22. vasárnap 2019.

Bevezetés
A mai evangéliumi szakasz arról számol be, hogy egy vezető farizeus vendégül látja Jézust. Jézus figyelve a vendégeket, két fontos tanítást ad. Egyet a meghívottaknak, a vendégeknek, és egy másikat a meghívónak, a házi gazdának. A vendégeknek szóló tanács arról szól, hogy hogyan foglaljanak helyet az asztalnál. A másik, a házigazdának szóló tanács, hogy kiket hívjon meg vendégül. Mi, mint vendégek az első helyet keressük-e? És mint vendégül látók, hívunk e szegényeket vendégségbe?
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket.

Kirié litánia
Urunk! Bocsásd meg, hogy gyakran voltunk, s vagyunk kevélyek. Uram, irgalmazz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy a nálunk alacsonyabb műveltségi szinten élőket, lenézzük. Krisztus kegyelmezz!
Urunk! Bocsásd meg, hogy a szenvedélybetegeket és hajléktalanokat megvetjük, s emberszámba sem vesszük. Uram irgalmazz!

Evangélium után
Az ókori keleten különösen fontosak voltak az étkezési szokások. Az étkezési asztalnál a helyek a rangoknak megfelelően voltak kiosztva. S a rangsor szerint kellett a vendégeknek helyet foglalni. Így amikor megérkeztek, mindenki kereste, hogy melyik az ő helye
Jézus első példázata, első látásra egy egyszerű tanácsnak indul. "foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád: „Barátom, menj följebb!” Milyen kitüntetés lesz ez számodra. Mert mindaz, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják”
A keresztény erények közül az egyik legalapvetőbb erény: a szerénység, az alázatosság.
Az alázatosság ugyanis nem más, mint a valóság tudomásul vétele. Önmagunk és embertársaink olyanként való elfogadása, mint amilyenek vagyunk. Annak szerény - alázatos tudomásulvétele, hogy az emberek létezésük első pillanatától kezdve különbözők.
Nem egyformáknak, nem egyenlőknek születünk. Hamis a nagy forradalom tömegeket megszédítő egyenlőség jelszava. Tragikomikus a férfi és nő közötti különbséget tagadó, liberálisok által támogatott feminista tanítás is!
Az emberiség józanabbik része és legnagyobbjai ennek mindig is tudatában voltak. Amikor Haydint, a nagy zeneszerzőt 76.-ik születésnapján a Teremtés című oratóriumának előadásával ünnepelték, a közönség tombolva ünnepelt, s az idős ember viszont csendet intett és így szólt: "Nem tőlem, onnan felülről jön minden jó!"
Viszont senki sem kifogásolhatja az egészséges önbizalmat és a helyes mértékű ambíciót sem. Ezeknek is megvan a maguk jelentősége. Komoly hajtóerői életünknek! Tehetségünkbe vetett bizalom vezérli lépteinket a sikerek csúcsa felé.
Az is természetes, hogy nem csak a sportban de az emberi társadalomban szinte az élet valamennyi területén megfigyelhető bizonyos versengés az első helyekért. Ezt sem kell eleve elítélnünk, ameddig tisztességes, sportszerű eszközökkel történik mindez!
Mindenki jó helyen akar ülni a színházban, a moziban, a vonaton, a sportpályákon. Sokan még a templomban is válogatják a helyeket. Igaz itt nem az első helyeket, hanem az utolsókat. Helyesebben nem az első padsorokat, hanem az utolsó pad-sorokat. Nem tudom miért, de eléggé általános szokás. Nem hiszem, hogy azért, hogy elsők lehessenek távozáskor.
A munkahelyén is minden ember fölfelé törekszik, a fizetés ranglistáján is.
Az is nyilvánvaló azonban, hogy nem kerülhet mindenki az első helyre. De az sem kifogásolható, ha valaki megérdemelten kerül a "főhelyre", amelynek a közösség látja a hasznát. Ám vétkes, átkos, sőt tragikus is lehet az a hiúság, amely őt meg nem illető helyre tör, és nem válogat az eszközeiben.
Ki ne emlékezne az idősebbek közül azokra a gőgös hangokra, amelyek a második világháború alatt és utána uralkodtak Európában? Hogy felmagasztaltatták egyesek magukat, akikért megszédített ezrek rajongtak, s akiktől ugyanakkor józan milliók rettegtek.
S hová lettek ők? Hogy őrzi emléküket a történelem?
Örökérvényűek a krisztusi szavak: Aki magát felmagasztalja, megaláztatik.
A mai evangéliumi szakasz másik jézusi példázata a vendéglátónak szól, s rajta keresztül nekünk. Egészen új körülményt jelent, hogy közvetlenül a házigazdához fordul. Látva a helyekért való tolakodást, Jézus még egy fontos figyelmeztetést mond hallgatóinak.
Jézus tökéletesen ismeri az emberi gondolkodást! Az étkezési meghívásoknál a barátokat, rokonokat, ismerősöket és a gazdagokat hívják meg. Jézus helyteleníti ezt a felfogást, mert ennek hátterében a viszonzás lehetősége áll. Hátterében az a számítás áll, hogy amint másokat meghívott asztalához, úgy ő is elvárhatja, hogy a meghívottak viszonozzák a meghívást, és ők is vendégül lássák őt.
Jézus váratlan fordulattal, saját elvárását adja elő. Hívd meg a szegényeket, a bénákat, sántákat, vakokat. Ők nem tudják ezt neked viszonozni. Irreális elvárásnak tűnik ez a lakomát adók számára. De a mögötte lévő gondolat megfontolandó. A krisztuskövetőknek sohasem szabad megfeledkezniük azokról, akik nem tudják viszonozni jó tetteiket.
A liturgia szavaival kell kérnünk Urunkat, aki szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és bűnöst. És nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. „Nyisd meg Urunk szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk nekik az üdvösségre.
Ennél szebb, alázatosabb szolgálata nem lehet a keresztény embernek.
Ámen.