2015. november 21., szombat

Krisztus Király vasárnap

34. évközi vasárnap.

Bevezetés
A mai vasárnap Krisztus király vasárnapja. János evangéliuma szerint Jézus nem tiltakozik a zsidók által ellene felhozott vád ellen, miszerint ő király. De természetesen hozzáteszi: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna országom, harcra kelnének szolgáim, hogy ne kerüljek a zsidók kezére.” Magyarázatot is fűz kijelentéséhez: „Én arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra.”
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, mi igazságból valók vagyunk-e és hallgatunk e az Ő szavára.

Kirié litánia
Jézus Krisztus! Te vagy az Igazság és Igazságosság királya. Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus! Te vagy a Békesség és Szeretet királya! Krisztus kegyelmezz!
Jézus Krisztus! Te vagy az irgalom és jóság királya! Uram irgalmazz!

Evangélium után
Amíg Jézust Pilátus elé vezethették ellenségei: a főpapok és írástudók, addig sok mindent meg kellett tenniük ellene.
Furcsa stílusú Jézus elleni körözést idézek elhunyt paptestvéremtől. Hűen tükrözi Jézus akkori és mindenkori ellenségeinek szemforgató alakoskodását, álnok lelkivilágát és gonosz szándékát.
"Jézus Krisztus kerestetik! - szól a körözés felhívása. Más néven: Messiás, Isten fia, Királyok királya, a Béke Fejedelme.
A következő bűncselekményekkel gyanúsítható: Engedély nélkül betegeket gyógyít. Borrá változtatott vizet osztogat. Kereskedők munkáját zavarja. Gyanús személyekkel, bűnös nőkkel barátkozik. Azt állítja, hogy Isten gyermekeivé változtatja követőit.
Személyleírás: Hosszú haj, bajusz, szakáll, szandál.
Gyakori tartózkodási helyei: Nyomortanyák, néhány gazdag barátjánál, magányosan kóborol a sivatagban.
Veszélyes ember, könnyen félrevezeti azokat, akik nem ismerik.
Még mindig szabadlábon!”
T. Amit egyszer a hatalom célul tűz ki, azt minden eszközzel: árulással, fondorlattal, cselszövéssel, erőszakkal, kínvallatással igyekszik elérni. Aki nyitott szemmel jár e világban, annak nem kell bizonyítani, mert maga is látja, hogy mi történik körülötte.
Micsoda modern harcászati eszközöket kipróbáló bombázások és micsoda észre nem vehető eszközökkel történő robbantások, micsoda szörnyű embertelenségek, gonoszságok, kegyetlenségek, halálra kínzások.
A Jézuskorabeli hatalomnak is, amely célul tűzte ki Jézus letartóztatását és elvesztését, sikerült különféle mondva csinált vádakkal Pilátus elé állítani Őt. És ott áll véresen, megkínzottan és megkötözötten Pilátus előtt. S Pilátus megkérdezi tőle: Te vagy-e a zsidók királya? S elhangzik Jézusnak századokon át visszhangzó válasza: Te mondod! Király vagyok.
Könnyen elképzelhető, milyen gondolatsort indított el Pilátusban Jézus válasza, amelyben királynak mondta magát. A helytartó képzeletében megjelenhetett a fényes trón és rajta az istenként tisztelt Augusztus császár. Látta képzeletével a légiókat, amelyek az uralkodó parancsára várnak, hogy tovább tágítsák a birodalom határait. Most pedig itt áll előtte ez a szelíd arcú, álmodozó ember és királynak mondja magát. Hát nem nevetséges ez? Nem!
Mert amikor Jézus nyíltan megvallotta királyi méltóságát, hogy minden félreértésnek elejét vegye, mindjárt hozzá is tette: "Az én országom nem e világból való."
Nemcsak kijelentéseivel, de egész életével ezt a "másvilágiságát" bizonyította. Nem a hatalom fegyverzetében jelent meg a földön, hanem anyára szoruló kisdedként. Nem igényelt magának fényes palotát. Jól érezte magát a szegények kunyhójában. Nem vonzotta az aranyos trón. Helyette a keresztre esett szent választása. Nem drágaköves korona, hanem tövisből font koszorú jelezte különleges királyságát.
S történt mindez azért, mert földi életében nem uralkodó, hanem szolgáló király akart lenni.
Jézusnak ebből a magatartásából következik, hogy követői is másként viszonyulnak hozzá, mint a föld hatalmasaihoz.
Mennyi minden királyoskodik rajtunk! Az intoleráns, a katolikus és nemzetellenes nagyhatalom, az írott és elektronikus sajtó szinte teljes egészében, amely csúsztatásaival, hazugságaival gyűlöletet, megvetést és lenézést kelt, - másságot hangoztatva, de azt tiszteletben nem tartva, - a társadalom másképpen, nemesebben gondolkodó rétege ellen.
A média fölényeskedő és ironizáló tudatformálással fosztja meg szabadságától, s hajtja uralma alá - szolgaságba – Európát, s benne hazánkat. S a végkatasztrófába sodró folyamat támogatására készteti a megtéveszthető emberek sokaságát.
Ma már nem tudják maguk sem, hogy mit hazudjanak. Hiszen annyit hazudtak már. S naponként változtatják hazugságaikat.
Úgy tűnik, hogy miként a Bábeli torony építői, úgy az újkori toronyépítők ők is lassan megzavarodnak. Micsoda káosz! Egyidőben! Keleten bombázás, Nyugaton robbantás!
Nem lenne jobb visszatérni az elhagyott atyai házba, és Isten országa, Krisztus királysága eljöveteléért fáradozni a családban, az országban és a világban, és tanúságot tenni az igazságról napkeleten és napnyugaton.

Ámen

F.F.