2015. november 13., péntek

Szent Didák

November 13.
ALCALAI SZENT DIDÁK 
Szent Didák spanyol földön, az andalúziai San Nikolás del Puerto-ban született 1440 körül. Szüleiről csak azt tudjuk, hogy egyszerű, szegény emberek voltak.
Mihelyt felserdült, egy jámbor, öreg pap oltalma alatt, aki a városka határában épült Szent Miklós kápolna mellett élt, remete életet kezdett. Imádságban és kézimunkában teltek napjai.
Majd a Cordova közelében fekvő ferences kolostorba lépett, melyben szigorú és szent életet éltek Szent Ferenc fiai. Ételéről is lemondva alamizsnálkodott.
Elöljárói 1441-ben a Kanári-szigetekre küldték hithirdetőnek és megbízták az épülő kolostor vezetésével. Az áhított vértanúságot nem nyerte el, de a bennszülötteket százszámra térítette Krisztus hitére.
1449-ben elöljárói engedéllyel újra visszatért szeretett kolostorába.
Majd 1450-ben sok ezer honfitársával a szentévre Rómába zarándokolt, hogy szem és fültanúja legyen rend- társa, Sziénai Bernardin szentté avatásának. A szokatlan zsúfoltság, a nagy meleg és hiányos élelmezés miatt betegség ütötte fel a fejét a zarándokok kőzött. A ferencesek az Ara Coeli kolostorukat kórházzá alakították. Didák lett a kórház vezetője és a pestises betegek hősies ápolója.
A hosszúra nyúlt római út után tért vissza az alcalai kolostorba. Szeretetreméltó egyénisége itt bontakozott ki igazán. Az egykori tanulatlan remetéből Isten titkaiban járatos misztikus szemlélő lett.
1463. november 12-én halt meg.
A laikus testvérek védőszentje. Tisztelete ébresszen bennünk is tiszteletet a fel nem szentelt ferences testvérek iránt, és imádkozzunk gyarapodásukért.

Ámen
F.F.