2015. november 11., szerda

Szent Márton

Szent Márton ünnepén a szentmise Kezdőéneke így szól:

Hűséges papot támasztok magamnak, - mondja az Úr;
ő majd mindent szívem szerint tesz,
ahogyan kívánom!

Savariában (a mai Szombathelyen) született 316-ban pogány szülőktől. Mint katonatiszt ismerkedett meg a kereszténységgel. Amiens városa előtt megfelezte köpenyét és odaadta egy didergő koldusnak. Az ezt ábrázoló festmény Európa szinte valamennyi templomában látható.
18 éves korában megkeresztelkedett. 20 éves korában, Poitiers-ben Szent Hilarius püspök adta fel neki a kisebb rendeket.
Visszatért Savariába, majd Milanóba, később Genovába vonult, és a város közelében remetéskedett. 360-ban ismét Poitiers-be ment, és a püspök engedélyével a város mellett kolostort alapított.
371-ben a nép Toursi püspökké választotta. Ezzel kapcsolatos a Márton napi liba. A hívők püspökké akarták választani, ám ő elrejtőzött egy libaólban, nehogy megtalálják. A libák viszont olyan hangosan gágogtak, hogy végül nem menekülhetett a püspöki tisztségtől - így tartja a legenda.
Mint püspök is aszketikus szerzetesi életet élt. Mint püspök nagy gondot fordított a papság műveltségének emelésére. Gondját viselte a szegényeknek. A jó pásztort, Jézust utánozva tette kötelességét. Márton, aki a koldusok és katonák védőszentje.
397. november 11-én halt meg.
Tisztelete hazánkban is népszerű. Népünk 2016-ban jubileumi évvel ünnepli.
Szeretnénk mi is napról napra megtenni kötelességünket, észrevenni a rászorulót, és elvezetni a ránk bízottakat Krisztushoz.

Ámen
F.F.