2017. január 9., hétfő

A megtérés

Jézus megkeresztelkedésével  befejeződik  Keresztelő János  küldetése.  Az esemény után minden bizonnyal rövid időn belül elfogják és börtönbe zárják Jánost. Ezt  követően Márk  evangélista rátér  Jézus küldetésére,  útjának bemutatására. Az Úr tanítását  így foglalja össze:  „Betelt az idő,  közel
   van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
Ezen a   helyen semmiféle megjelölést nem  találunk azzal kapcsolatban, hogy  mikor és hol hangzott el ez a mondat, illetve, hogy kik lehettek a hallgatói. Az evangélista ezzel arra  utal, hogy e  kijelentés Jézus egész  küldetésére, tanító tevékenységére vonatkozik. S  valóban, kimondva vagy  kimondatlanul Isten országának  titka,  a  megtérés fontossága  és  az  üdvösséget  hozó örömhír végighúzódik Jézus  egész életén, mégpedig  nem annak  hátterében, hanem előterében, hiszen éppen ez Jézus tanításának lényege.
S arra is  érdemes  odafigyelnünk, hogy  Jézus  nem önmagát  hirdeti,  hanem mindvégig tudatában van annak, hogy ő a mennyei Atya küldötte. Nem önmagát akarja  hatalmi   pozícióba   helyezni,  hanem   Isten   országát   akarja megvalósítani, ami a mennyei Atya emberek feletti szelíd uralmát  jelenti.
A megtérésre  való felszólítás  is  az Atyától  ered, e  felhívásnak  való engedelmesség az ember részéről  pedig az Atya parancsaihoz,  törvényeihez való visszatérést jelent.

A Jézus  által hirdetett örömhír, az  evangélium szintén az  Atyától származik.  Jézust követve  az Atyához,  a mi  mennyei Atyánkhoz juthatunk.