2017. január 2., hétfő

Ki vagy Te

Keresztelő Szent János különös  életmódja és tevékenysége  nem csak a  nép
   figyelmét  keltette   fel,  hanem   a  vallási   vezetőkét  is.   Prófétai
   jellemvonásai, hatásos üzenetei  alapján azt  gondolták, hogy  személyében
   Isten hosszú idő után  újra prófétát küldött népéhez  vagy talán ő maga  a
   messiás. Ez az elképzelés húzódik  meg a küldöttek kérdései mögött.  János
   viszont  nem  tartja  magát  sem   a  messiásnak,  sem  Illésnek,  aki   a
   közvélekedés szerint a messiási  időket megelőzően újra  el fog jönni,  de
   még prófétának  sem. Keresztelő  János jól  tudja, hogy  milyen  feladatra
   választotta ki  őt Isten,  és  ennél nem  képzeli  magát nagyobbnak.  Ő  a
   Megváltó előfutára,  akinek az  a küldetése,  hogy előkészítse  a  messiás
   jövetelét.
   Ugyanakkor a Keresztelő nem csak  saját küldetésével van tisztában,  hanem
   az őt követő Jézus  feladatával is. Éppen ezért  önmaga helyett a  közelgő
   Jézusra  irányítja  az  emberek   figyelmét.  Arról  beszél,  arról   tesz
   tanúságot, aki utána fog  tevékenykedni. Krisztusra mutató személye  abban
   példa számunkra, hogy  a mi  életünk is  ilyen legyen.  Az egymással  való
   versengés, a nagyravágyás, a túlzott önbecsülés helyett az  engedelmesség,
   az alázat  és  az  önfegyelem  segíthet  ebben.  Isten  dicsőségéért  való
   szolgálat  ugyan  nem  szerez  feltétlenül  hírnevet,  de  biztosítja   az
   üdvösséget.

  (HIS)