2017. január 24., kedd

Jézus anyja és rokonai

Az ördöggel  való  szövetkezés  képtelen  rágalma  után  Márk  evangélista visszatér  a  Jézust  felkereső  családtagokhoz,  akik  hallhatták  azt  a szóbeszédet, miszerint  Jézus „eszét  vesztette.” Most  már kiderül,  hogy anyjáról és más  rokonokról van  szó.
Egyáltalán nem  biztos, hogy  hitelt adtak ennek a szóbeszédnek, de úgy gondolták, hogy már maga a  híresztelés is rossz fényt  vet a  családra, s ezért  jobb volna  mielőbb véget  vetni ennek. Érdekes mozzanat, hogy amikor  megérkeznek, nem mennek be a  házba, ahol Jézus  éppen tartózkodik  és tanít.  Nem arról  van itt  szó, hogy  a nagyszámú tömeg megakadályozza őket ebben, hanem inkább távolságtartásukat fejezik ki ilyen módon.
Nem mennek  be a házba, hanem üzennek Jézusnak  és megpróbálják kihívni őt. A történetben szereplő  személyek helyzete,  tartózkodási  helye  ezúttal jelzi a szereplők  Jézushoz való  viszonyát.
A  házon kívül  tartózkodókat inkább kívülállóknak,  keresőknek, bizonytalanoknak  neveznénk, míg  azok, akik bent vannak a házban és hallgatják az Úr tanítását, egységben  vannak vele.
Az  épület látható  viszonyítási pontja  helyett azonban  válaszában Jézus egy új viszonyítási pontot jelöl meg: „Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám!” A mennyei Atya akaratának elutasítása  vagy elfogadása határozza meg  azt, hogy kívülálló maradok-e vagy egységben élek Krisztussal.

(his)